Finnmarksdebatten i norsk forsvarspolitikk

Terje Bruøygards svar på min artikkel bygger på sviktende kunnskaper, bagatelliseringer og en upresis gjengivelse av det jeg skrev.