Nyhet

FN-rapporten: Vil ha rasebegrepet inn i norsk lov

I en ny rapport krever FN at “rase” inkluderes som et begrep i norsk lovgivning.

Bilde: Ludovic Courtès

I en rapport til FNs høykommissær for menneskerettigheter støtter Antirasistisk senter FNs krav om å inkludere “rase” som et begrep i norsk lovgivning.

Minerva har tidligere omtalt rapporten som er utarbeidet for FNs høykommissær for menneskerettigheter, der FN-komiteen for eliminering av rasediskriminering retter skarp kritikk mot Norge.

FNs rasediskrimineringskomité  fører tilsyn med at FNs konvensjon mot rasediskriminering etterleves. Foruten å jevnlig innhente rapporter fra land som har undertegnet rapporter til FN-komiteeen om stoda i landet, baserer FN-komiteen  også sine konklusjoner på innspill fra sivilsamfunnsaktører.

I dette arbeidet har blant annet Antirasistisk Senter skrevet en skyggerapport, der en rekke norske NGOer har gitt sine innspill til komiteen.

Her gir de støtte til FNs krav om at «rase» må inkluderes som begrep i norsk lovgivning

«Rase» ikke inkludert

I den endelige rapporten fra FN-komiteen rettes det kritikk mot Norge for å ikke ha benyttet ordet «rase» i teksten til ny likestillings- og diskrimineringslov. I rapporten skriver FN-komiteen

While welcoming the Equality and Anti-Discrimination Act (2018), the Committee remains concerned that the term “race” is not included as a prohibited ground of discrimination, although this term is widely used by the public and in social media.

Dette på tross av at den offisielle rapporten fra norske myndigheter til FN har argumentert for at man anser det som uheldig å inkludere begrepet rase i norsk lovgivning, da dette vil gi en anerkjennelse til at raser finnes.

I den offisielle rapporten til FN skriver Norge:

The authorities have previously considered whether the term “race” should be incorporated into the text of the statute, but have concluded that changes to insert “race”into the text or to state explicitly that the statute refers to opinions or conceptions about race are not needed. In order to combat racism it is important to do away with the notion that people can be divided into races.

Antirasistisk senter støtter FN

I skyggerapporten som Antirasistisk senter har levert til FN argumenterer senteret imot den norske regjerings holdning om at raser ikke bør inkluderes i lovgivningen, og ber eksplisitt om at dette gjøres.

Antirasistisk senter skriver her:

To remove the term (race) from the law obscures the fact that these ideas are spread and in active use, and when the legislation does not clarify that discrimination and harassment based on ideas of race is affected by the law, it becomes contrary to the government’s intention with the amendment.

De anbefaler i likhet med FN at rase bør være et begrep som inngår i norsk lov.

It must be made clearer from the Equality and Anti-Discrimination Act that discrimination based on racial theories, and ideas that humans are divided into hierarchically arranged races, will be affected by the law.

Antirasistisk senter svarer

På spørsmål om hvorvidt det ikke er problematisk at Antirasistisk senter anbefaler å inkludere begrepet «rase» i norsk diskrimineringslovgivning, svarer nestleder og ansvarlig for rapporten ved Antirasistisk senter Mari Linløkken, følgende til Minerva:  

– Raser finnes ikke. Her deler vi oppfatningen til norske myndigheter, men vi mener likevel at det å navngi forestillinger og teorier om rase når dette er knytta til lovbrudd, er nødvendig og at det i seg selv ikke legitimerer begrepet.

– Når vi anbefaler at det skal stå tydelig i selve lovteksten, og ikke bare i forarbeider, at diskriminering basert på raseteorier og forestillinger «raser» rammes av loven, så er dette for å gjøre det lett å se at slik forskjellsbehandling er lovstridig, og den som utsettes for det skal se at lovverket beskytter dem. Vi skulle ønske raseteorier hørte fortiden til, men de er dessverre høyst levende, til og med i akademiske miljøer. Det er noe blant annet diskusjonen rundt artikkelen om rasisme i Store norske leksikon synliggjorde.

– Det er naivt å tro at disse forestillingene dør ved at begrepet fjernes fra lovtekster og offentlige utredninger. Lovteksten inneholder i dag diskriminering på basis av etnisitet, der etnisitet blant annet omfatter nasjonal opprinnelse, avstamning, hudfarge og språk, og myndighetene argumenterer for at dette gjør det overflødig å spesifisere også oppfatning av rase. Vi anerkjenner at denne formuleringen hjelper langt på vei, men det er ikke tilstrekkelig. Vi ønsker at det skal være mulig å registrere diskriminering som er eller kan være motivert av forestillinger om «rase», og vi ønsker at det skal være tydelig for enhver som ønsker å bruke loven at slike oppfatninger rammes.

Bli abonnent

Da får du tilgang til alle artikler. Det tar under ett minutt.

Prøv i en måned for 1,-
Allerede abonnent? Logg inn

Fra forsiden