NYHET

Vil publisere ny risikovurdering for koronaviruset

Den nasjonale beredskapsplanen mot pandemi tar utgangspunkt i et virus med moderat smitte og dødelighet, men det kan være for optimistisk. Overlege Preben Aavitsland ved Folkehelseinstituttet uttaler at det er reell risiko for at ikke alle som blir syke kan behandles.

Publisert Sist oppdatert

I sin offentlige kommunikasjon om koronaviruset har myndighetene lagt vekt på at livet skal gå videre som normalt. Men på fredag gjorde Regjeringen et sjeldent vedtak. Etter smittevernlovens paragraf 7-12 fikk Helse- og omsorgsdepartementet utvidede fullmakter til å begrense og bekjempe koronaviruset i Norge. Fullmaktene innebærer at man kan gjøre avvik fra gjeldende norsk lovgivning og gjelder tilsvarende de fullmakter staten kan benytte seg av under en krigssituasjon.

I delegeringsvedtaket skriver Helse- og omsorgsdepartemenet følgende om begrunnelsen for innhenting av fullmakten:

«Departementet vurderer at utbruddet av koronavirus er av en slik karakter at det er fare for at utbruddet kan true folkehelsen, også i Norge og at vilkårene for når smittevernloven § 7-12 kan tas i bruk er oppfylt. Forsyningssituasjonen for utstyr er allerede påvirket og forsyningen av legemidler kan også bli påvirket. Det legges til grunn at mangel på legemidler og utstyr kan få store konsekvenser for helse- og omsorgstjenesten.»

For å lese denne saken må du være abonnent

Et abonnement gir tilgang til alt innhold og vi har følgende tilbud

Minervas digitale årsabonnement,
første to uker kr 1,-

Bestill her

Minervas digitale månedsabonnement,
første to uker kr 1,-

Bestill her

Digitalt årsabonnement og kvartalstidsskrift til 1050 kr i året

Bestill her