Lave renter øker den økonomiske ulikheten

Lave renter er en subsidie til finanssektoren, og betyr at verdien av verdien på aksjer og obligasjoner øker. Og jo lavere rentene er, jo vanskeligere er det å gjøre noe med det.

Publisert Sist oppdatert

Den økende ulikheten i Norge har fått betydelig oppmerksomhet i det siste, og regjeringen har nylig offentliggjort Stortingsmelding 13 som har ulikhet som tema. Både stortingsmeldingen og debatten i mediene har fokusert på arbeidsmarkedet og skattepolitikk. I den grad renter diskuteres er det først og fremst rentens rolle i boligmarkedet som er i fokus. Alt dette er viktig, men det ser ut til å være lite oppmerksomhet om hvordan en langvarig utvikling med stadig lavere renter har ført til en betydelig skjevere fordeling av formue både i Norge og i resten av den vestlige verden.

I følge en nylig rapport fra SSB er det nemlig veksten i verdien av finansobjekter som driver mye av den økede formuesulikheten, SSB 2018. Om vi skal forstå hvorfor ulikheten øker, må vi forstå at når rentene senkes, så representerer det et statlig subsidie til dem som eier alle slags formuesobjekter som for eksempel aksjer og obligasjoner. Subsidiene er både direkte i det de representerer direkte subsidier til finansbransjen og indirekte i den forstand at også de delene av finansbransjen som ikke mottar direkte subsidier, nyter godt av verdistigningen. Jeg skal her forklare begge deler.

De direkte subsidiene kommer som en følge av metoden Vestens sentralbanker bruker for å senke rentene. I turbulente tider der det er fare for arbeidsløshet og finanskrise, ønsker myndighetene å redusere renten for å stimulere investeringsetterspørsel og tilføre finansbransjen likvide midler. Dette gjøres ved at sentralbankene kjøper opp verdipapirer i markedet for priser som er høyere enn markedspris og på den måten reduserer tilbudet. Resultatet er at de som selger verdipapirer, får mer for dem enn de egentlig er verdt i markedet, og de som ikke selger opplever at verdien av porteføljen øker.

For å lese denne saken må du være abonnent

Et abonnement gir tilgang til alt innhold og vi har følgende tilbud

Minervas digitale årsabonnement til kr 749,- i året,
første to uker kr 1,-

Bestill her

Minervas digitale månedsabonnement til kr 99,- pr mnd,
første to uker kr 1,-

Bestill her

Minervas digitale årsabonnement + tidsskrift til kr 1199,-

Bestill her

Powered by Labrador CMS