Minerva Debatt

Fornuftig forslag fra Gahr Støre

Helseministeren vil legge til rette for at elever skal få servert skolemat. Det er ikke nødvendigvis et dårlig forslag. Tvert imot: Med de rette forutsetningene kan det være et godt forslag for å gjøre noe med helseulikheter.

Helseministeren vil legge til rette for at elever skal få servert skolemat. Det er ikke nødvendigvis et dårlig forslag. Tvert imot: Med de rette forutsetningene kan det være et godt forslag for å gjøre noe med helseulikheter. 

Under Rogaland Aps fylkesårsmøte sist lørdag oppfordret Gahr Støre helhjertet kommunene til å servere mat i skolen hver dag, ettersom et slikt tiltak kan bidra til god folkehelse, spesielt i kombinasjon med mer fysisk aktivitet. Helseministeren understreket at løsningen ikke innebærer normert varmmat over hele landet, men lokale løsninger. Videre understreket Støre at det ville være rimelig om foreldrene betalte en egenandel. Som Gahr Støre helt riktig påpekte, er egenandeler i forbindelse med SFO og ulike idrettsfritidsordninger ikke uvanlig. Underforstått: Hvorfor ikke bruke samme prinsipp på skolemåltid?

Forslaget til Gahr Støre er etter min mening fornuftig av to grunner. For det første tror jeg det å legge til rette for skolemåltid vil være en konkret og effektiv måte å skape de rette incentiver for å motvirke helseforskjeller og skape kultur for sunnere matvaner. For det andre har Gahr Støre som premiss at dette ikke skal være hundre prosent skattefinansiert (les: gratis), og at det skal baseres på lokale løsninger.

Det finnes gode argumenter mot, både økonomiske og mer prinsipielle. Dette koster åpenbart penger, og de pengene kunne kanskje vært prioritert bedre. Skolemåltidet kan også tenkes å svekke foreldrenes ansvar.

Jeg er helt enig i at det er et økonomisk spørsmål. Min tidligere motstand mot skolemåltid har i stor grad basert seg på et økonomisk rasjonale, hvor jeg mener det er bedre å bruke et betydelig antall milliarder på læring fremfor skolemat. Argumentet om at det svekker foreldrenes ansvar er for så vidt et gyldig argument, men foreldrene vil få mulighet til å «utøve foreldreansvar» også ved å bidra gjennom en egenandel.

Nettopp derfor er forslaget fra Gahr Støre fornuftig, ettersom skolemåltid legger til rette for å motvirke helseforskjeller og skape sunne matvarer innenfor en økonomisk fornuftig ramme.

Man skal selvfølgelig ikke overdrive effekten, skolemåltid vil ikke være en tryllekur mot helseforskjeller, men forslaget bidrar til å skape de riktige incentiver, hvilket er sosialpolitikk på sitt beste. Og skulle noen foretrekke matpakken, er det ingen hindringer for det. 

Fra forsiden