Redaksjonen blogger

Første skritt ut av skyttergraven?

Støre vil avkriminalisere røyking av heroin. Det er et viktig skritt, positivt for brukerne, som likevel stopper et merkelig sted på halvveien til heroinassistert behandling.

Støre vil avkriminalisere røyking av heroin. Det er et viktig skritt, positivt for brukerne, som likevel stopper et merkelig sted på halvveien til heroinassistert behandling.

Jonas Gahr Støre vil avkriminalisere røyking av heroin, og mener han har støtte fra resten av regjeringen for dette forslaget. Det er svært gledelig. Som Støre påpeker, er dette et viktig skritt for å redusere antall overdosedødsfall i Norge, og for å redusere spredning av HIV og hepatitt. Det er også lenge på overtid, for dette har alle som har villet vite, visst lenge. Dessverre er det få som har villet vite.

Helt nyskapende er tiltaket ikke: Sosialbyråd Anniken Hauglie i Oslo startet fortjenestefullt med utdeling av røykefolier til tunge misbrukere i 2011. Avkriminalisering av røyking er på mange måter en naturlig oppfølging av den politikken.

Avkriminalisering er likevel en milepæl i norsk debatt. Det bryter det som for mange har vært et politisk tabu. For to år siden var jeg i debatt med daværende justisminister Knut Storberget, og tok til orde for å gå bort i fra dagens totalforbudslinje. Justisministeren ville gjerne snakke om alle andre gode tiltak på rusfeltet, og mente at de som snakket om avkriminalisering eller strengt regulert omsetning, bedrev skyttergravskrig. I en kommentar til debatten i Aftenposten påpekte jeg at vi som bedrev (og bedriver) slik argumentasjon, nok heller følte at vi argumenterte i ganske åpent lende, men at enhver som fremmer alternative tanker om totalforbudet, raskt mottar en mitraljøsesalve fra politikere nedgravd i narkotikapolitiske paradigmer som tiden og forskningen har løpt i fra.

Det er derfor svært gledelig at Støre tar regjeringen et skritt opp fra skyttergraven. Leder for SVs stortingssekretariat, Thor Egil Braadland tvitrer idag at Bård Vegard Solhjell har jobbet lenge for denne endringen. Solhjell var blant stortingspolitikerne som var villige til å stå frem som tilhengere av nyorientering i Minervas nummer om narkotika i desember 2011. Vi snakket med andre som ønsket endring, men ikke ville stå frem med et slikt syn. Forhåpentligvis kan Støres utspill idag gjøre det lettere for politikere i alle partier å bryte dette selvpålagte, og destruktive, tabuet på rusfeltet.

Samtidig skaper dagens utspill nye paradokser. Det skal nå være tillatt å røyke heroin. Samtidig må denne heroinen kjøpes ulovlig. På et vis speiler dette regjeringens politikk på prostitusjonsfeltet, og tanken er at man vil beskytte ”offeret” og straffe ”utnytterne”. Det er etter mitt skjønn uklokt også på prostitusjonsfeltet, men det er en essensiell forskjell mellom de to: På prositusjonsfeltet er kjøp er ulovlig, mens salg er lovlig – på narkotikafeltet vil man reversere de to. Men når man først erkjenner at brukeren ikke er en kriminell som må straffes, og at regulering av hvordan stoff inntas, har betydelig potensiale for å bedre situasjonen for brukeren, gir det lite mening ikke å ta skrittet fullt ut og gå inn for heroinassistert behandling, altså en fornuftig reguleringstilnærming, og et tiltak med dokumentert og svært positiv effekt. Minerva har gått gjennom forskningen på feltet flere ganger, som er overbevisende både når det gjelder livskvalitet og som bidrag til lavere nyrekruttering. I stedet vil regjeringen fortsatt kriminalisere omsetningen av heroin, et skyttergravstiltak som er omtrent like effektivt som Maginotlinjen, for å holde oss til Storbergets termer.

Dette paradokset later det til at Støre er klar over. På spørsmål om heroinassistert behandling sier han til Dagsavisen:

”Nei, jeg er ikke der. Jeg hører fra noen brukere og enkelte i førstelinjetjenesten at å gjøre heroin til medisinsk behandling er veien å gå, men jeg har ingen signaler om at regjeringen endrer politikken sin. Det vi gjør med røyking er likevel et uttrykk for at vi ikke er dogmatisk eller ideologisk bundet.”

Kanskje er det bare meg, men jeg leser mellom linjene her at Støre er enig i at heroinassistert behandling er veien å gå – men at han dessverre ikke har regjeringen med seg på dette. Jeg vil gi Støre halvveis rett i at regjeringen tar et skritt opp av skyttergraven, men dogmatikken har altså ikke helt sluppet taket. Opposisjonen her er dessverre ikke noe bedre, og viljen til forskningsbasert argumentasjon på heroinfeltet har lenge vært skuffende lav, så noe stort nytt initiativ i den retning er neppe å vente seg med det første heller.

Samtidig er det slik at når hodet først er oppe av skyttergraven, og sollyset skinner klarere, vil det bli lettere å diskutere heroinspørsmålet i rasjonelle former. Når vi nå er enige om at brukerne ikke skal sees som kriminelle og at regulering spiller en rolle for dødeligheten, må vi tro at det er et tidsspørsmål før flere politikere begynner å interessere seg for forskningen som viser at heroinassistert behandling som fjerner grunnlaget for pusherne på det illegale markedet, bidrar til redusert nyrekruttering. Og vi må tro at flere snart begynner å spørre seg om hvorfor vi skal holde oss med en illegal sektor som står for 45 000 anmeldelser årlig, rundt en tredjedel av innsatte i norske fengsler, og et bidrag til en enorm global kriminell aktivitet, alt fra karteller og kaos i Mexico og Colombia til Taliban-krigere i Afghanistan, når vi allikevel er enige om at brukerne hjelpes best uten straff og med regulering.

Å opprettholde en Maginotlinje av et totalforbud er en distraksjon fra å finne de beste regulerings- og behandlingsformene på rusfeltet. Minerva ønsker hjelmtoppen til Støre velkommen opp av skyttergraven, og inviterer ham til å ta skrittet helt ut i åpent lende. Vi lover ikke å skyte.

Bli abonnent

Da får du tilgang til alle artikler. Det tar under ett minutt.

Prøv i en måned for 1,-
Allerede abonnent? Logg inn

Fra forsiden