NYHET

Telemark bataljon avanserer med sine kampvogner.
Telemark bataljon avanserer med sine kampvogner.

Artikkelserie: Hvordan forsvare Norge

Russlands invasjon av Ukraina blåser liv i spørsmål knyttet til forsvaret av Norge. Hvilke trusler står vi overfor og hva er den beste måten å ruste landet for fremtiden?

Publisert Sist oppdatert

For et år siden publiserte Minerva en artikkelserie om forsvaret av Norge. De fire artiklene i serien tok sikte på å belyse diskusjonen om forsvaret av landet i et fugleperspektiv, med utgangspunkt i raske endringer i den internasjonale politiske situasjonen og et anspent forhold mellom verdens stormakter. Spørsmålet bak artiklene var hvilket forsvar Norge vil ha behov for i dag og i fremtiden.

I den første artikkelen intervjues forsker ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) Alexander Beadle, en av forfatterne bak FFI-rapporten Globale trender mot 2040 – et oppdatert fremtidsbilde, og ser nærmere på hva som kan utløse krig på norsk jord, for slik å danne bakteppet for omstendighetene norske politikere og militære må forholde seg til og planlegge for.

Artikkel nummer to er et intervju med tidligere forsvarssjef Sverre Diesen om hvilken grad de kapasitetene det norske forsvaret har i dag og har planer om å bygge for fremtiden er egnet til å svare på truslene mot Norge. Diesen mener blant annet at planene for forsvaret av Nord-Norge er helt urealistiske.

I den tredje artikkelen svarer Rune Jakobsen, sjef for Forsvarets operative hovedkvarter, på kritikken fra Diesen i et intervju med Minerva. Jakobsen mener forsvarsplanleggingen må balansere to hensyn: strukturens evne til å holde stand til alliert støtte er på plass, og hvilken evne strukturen har til å avskrekke en potensiell invasjon – det vil si påvirke kost-/nyttevurderingen til en motstander.

Seriens fjerde og siste artikkel er en oppsummering hvor tidligere forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) intervjues om hvordan han ser på de faglige uenighetene, grensedragningen mellom fag og politikk, og hvordan han selv mener at Forsvaret bør opprustes for fremtiden.

Powered by Labrador CMS