NYHET

Fregatten KN Helge Ingstad
Fregatten KN Helge Ingstad

Rormann på Helge Ingstad hadde sett og forstått at tankskipet Sola TS var et fartøy i bevegelse

Men rormann på fregatten antok likevel at vaktsjefen, som ikke forstod at Sola var en oljetanker, hadde plottet rett kurs. Det fremkommer av havarikommisjonens rapport om ulykken

Publisert Sist oppdatert

I intervjuene som havarikommisjonen har gjennomført med besetningen på broen på KNM Helge Ingstad, fremkommer det at rormannen på Helge Ingstad tidligere enn de andre i broteamet oppfattet at lysene foran på styrbord side av KNM Helge Ingstad tilhørte et fartøy i bevegelse. Rormannen varslet likevel hverken vaktsjefen eller de andre på broen om dette. Han antok nemlig at vaktsjefen hadde kontroll på situasjonen, siden tankeren var synlig både på AIS og radar forut for ulykken.

I havarikommisjonens rapport skrives det:

– RM (rormanenn, journ. anm.) antok at VS (vaktsjefen, journ. anm.) og VSA (vaktsjefenes assistent) var klar over at det var et fartøy fordi de kunne se det på AIS og radar, dvs. at de hadde kontroll på fartøyet i brosystemet. RM antok dessuten at de andre i brobesetningen også hadde oppfattet at dette var et fartøy. RM trodde også på det tidspunktet at utkikken hadde meldt inn dette fartøyet i likhet med de tre andre motgående fartøyene til babord.

Faksimile fra Havarikommisjonens rapport
Faksimile fra Havarikommisjonens rapport

Videre skriver havarikommisjonen at rormannen først trodde KNM Helge Ingstad kunne passere med god margin, da man antok at dette var planen til vaktsjefen. En vaktsjef som ikke hadde forstått at Sola TS var et skip. I rapporten skrives det videre:

– Da fartøyet kom nærmere, så det for RM først ut til å bli en grei passering styrbord mot styrbord. RM antok på det tidspunktet at dette var planen til VS/VuO. Men like før sammenstøtet oppdaget RM at fartøyet var på kollisjonskurs med fregatten. RM ble da urolig, reiste seg opp og var klar til å utføre rorordre fra VS. RM har ikke samme fagkunnskap som VS med hensyn til navigering og manøvrering av et fartøy, og dette medvirket, ifølge RM, til at RM ikke ba VS om avklaring av situasjonen.

Havarikommisjonen skriver videre at:

– Siden «objektet» ble oppfattet som stasjonært, hadde verken VS eller VSA målfulgt det på sine respektive radarskjermer. Dermed fikk broteamet ingen alarm på at Sola TS var for nært. Som følge av at automatisk deteksjon av fartøy vil utløse mange unyttige og distraherende alarmer ved seilas innaskjærs var funksjonen normalt avslått. Det var dermed ikke aktivert en teknisk barriere som varslet eller forhindret kollisjonen.

– VS ble kalt opp av Sola TS og bedt om å endre kurs ca. 1 minutt før kollisjonen. Under forutsetning av at VS hadde blitt klar over situasjonen, hadde vurdert den riktig, fattet beslutning og iverksatt en styrbord manøver med hardt styrbord ror kunne det ha forhindret kollisjonen gitt at manøveren ble iverksatt senest 38 sekunder før kollisjonstidspunktet.

Slik gikk det ikke. Det tok for lang tid før mannskapet på Helge Ingstad fikk korrekt situasjonsforståelse. Havarikommisjonen oppsummerer det som siden skjedde.

– Da VS forstod at det lysende «objektet» var i bevegelse og at de var på direkte kollisjonskurs, var det for sent å unngå kollisjonen.

Powered by Labrador CMS