Debatt

Forsvarsøkonomien er blitt merkbart bedre

Behovet for høyteknologisk og svært avansert utstyr vokser raskt, skriver Hårek Elvenes. På bildet: DA-20 Jet Falcon, Forsvarets fly for elektronisk krigføring.

Bilde: Forsvaret.no

Forsvarsbudsjettene kunne ikke fortsette en utvikling der sektoren systematisk tapte kjøpekraft.

Forsvarsbudsjettet for 2019 er på 59 milliarder kroner. Budsjettet har økt med 15,4 milliarder kroner siden 2013. Regjeringen overtok et forsvar under styrt avvikling med betydelige mangler. Denne utviklingen kunne ikke fortsette.

Forvitringen av forsvarsevnen måtte stoppes og oppbyggingen av landets forsvarsevne måtte påbegynnes raskt. Regjeringen la derfor i 2015 fram en ny langtidsplan for Forsvaret som skal tilføre Forsvaret 180 milliarder mer over en 20-årsperiode. Allerede i perioden 2017-2020 brukes 8 milliarder kroner mer på Forsvaret enn den langtidsplanen som den rødgrønne regjeringen styrte etter. Dette står i skarp kontrast til de rødgrønne som planla å bruke om lag 800 millioner mer på forsvaret i løpet av åtte år.

Kostnadsveksten i forsvarsektoren er høyere enn i andre sektorer. Det skyldes store utviklingskostnader og at behovet for høyteknologisk og svært avansert utstyr vokser raskt. Tidligere langtidsplaner for Forsvaret har ikke tatt høyde for denne spesifikke kostnadsveksten.

Forsvarsbudsjettene kunne ikke fortsette en utvikling der forsvarssektoren systematisk tapte kjøpekraft. Denne utviklingen hadde pågått nærmest uavbrutt helt siden den kalde krigens slutt, på begynnelsen av 1990-tallet. Forsvaret slik som vi kjenner det, ville med en slik utvikling av forsvarsbudsjettene være borte i løpet av 25-30 år. Forsvaret var på vei mot avgrunnen. Regjeringen har i gjeldende langtidsplan tatt hensyn til den reelle kostnadsveksten for anskaffelser og drift av forsvarsmateriell.

Første fase i oppbyggingen av Forsvaret har vært å sette grunnmuren i stand. Derfor prioriterte regjeringen i 2017 og 2018 betydelige bevilgningsøkninger til vedlikehold, reservedeler og beredskapsbeholdninger. Vi ser nå en tydelig forbedring i Forsvarets operative evne. Marinen seiler mer, særlig i nordområdene, og hæren har flere døgn på øvelse. Neste fase er økt aktivitet og modernisering av Forsvaret for fremtiden. Det avsettes betydelige midler i statsbudsjettet for 2019 til blant annet nye ubåter, nye maritime patruljefly, forsert anskaffelse av tre nye kystvaktfartøy, flernasjonalt satellittsamarbeid, nytt artilleri og luftvern til hæren, samt nytt radiosamband, moderne våpen og nye feltvogner til HV.

Selv om oppbyggingen av forsvarsevnen vi er på god vei, vil det kreve fortsatt satsing på Forsvaret i mange år fremover for å oppnå den forsvarsevnen Norge trenger.

Les også:

– Intet sunt militært planleggingsprinsipp å basere seg på mirakler

 

Bli abonnent

Da får du tilgang til alle artikler. Det tar under ett minutt.

Prøv i en måned for 1,-
Allerede abonnent? Logg inn

Fra forsiden