Politikk

FpU-leder er åpen for mer arbeidsinnvandring

ÅPNET FOR DEBATT: Bjørn-Kristian Svendsrud leder FpU. Han er positiv til å diskutere hvordan man kan åpne for mer arbeidsinnvandring.

Bilde: Wikicommons

Reagerte positivt på Civita-notat som viser at migrasjon gir enestående utviklingseffekter.

– Mer arbeidsinnvandring er noe man bør diskutere, sa Fremskrittspartiets Ungdoms leder Bjørn-Kristian Svendsrud da tankesmien Civita onsdag morgen la frem et nytt notat som peker på positive ringvirkninger av migrasjon.

Notatet, som er forfattet av Civitas seniorrådgiver Øyvind Eggen og Nikolai Hegertun på Senter for Utvikling og Miljø (SUM) ved Universitetet i Oslo, viser at migrasjon gir enestående utviklingseffekter enten det gjelder inntekt, levestandard, utdanningsnivå, helse, og i mange tilfeller politisk frihet. Mye forskning viser også at migrasjon har positive ringvirkninger i fattige avsenderland, ifølge Civita-notatet.

Svendsrud deltok på arrangementet sammen med PRIO-forsker Marta Bivand Erdal, Venstre-politiker Naomi Ichihari Røkkum og tidligere statssekretær Arvinn Gadgil (SV), og han var i utgangspunktet positivt innstilt til budskapet om at innvandrere bidrar økonomisk til landene de reiser fra. Han viste til at migranter sender hjem store pengesummer:

– Det kan ha enorme ringvirkninger.

Han understreket at han mener at FrP og FpU ikke er negative til arbeidinnvandring, men til det høye antallet asylsøkere og flyktninger som har kommet til Norge de siste årene.

– Vi er for fri flyt også av mennesker. Mitt utgangspunkt er at hvis du har to mennesker som står ved siden av hverandre, som skal inn på det norske arbeidsmarkedet, ser jeg ingen grunn til å skille mellom hvor de er fra, sa han og understreket at han er positiv til forslaget i Civita-notatet om å åpne for midlertidige arbeidstillatelser.

– Det er en veldig interessant tanke, men noe jeg også har trengt å reflektere rundt, fordi man ikke hører om det i den norske debatten. Så er det også noen rammer og begrensinger, da særlig dette med begrensinger på tilgang til velferdsgoder, sa Svendsrud.

Han mente at slike begrensinger er mangelvare i Norge og resten av Eruopa og viste til at Norge her er bundet av internasjonale konvensjoner og EØS-regler.

Et av eksemplene han trakk fram, er hvordan arbeidsinnvandrere fra EØS-området i dag kan få kontantstøtte fra Norge også etter at de har reist hjem.

– Man må unngå at mennesker kommer til Norge for å få tilgang til syosiale ytelser. Hvis man kan senke terskelen for å få inn arbeidskraft og heve terskelen for å få sosiale ytelser, er det fullt mulig å diskutere dette i et utviklingsperspektiv.

Les også Eggen og Hegertuns artikkel på Minerav: Den enkleste veien ut av fattigdom er ofte å flytte.

Skille

Svendsrud tok til orde for å skille debatten om migrasjon og asylpolitikk.

– Det er viktig at man diskuterer liberalisering av arbeidsinnvandring. Hvis man åpner for å ta imot flere arbeidsmigranter, må debatten være på siden av asylfeltet.

– Det er viktig at man diskuterer liberalisering av arbeidsinnvandring, sa Svendsrud.

FpU-lederen var også opptatt av å nyansere politikernes frykt for at arbeidsinnvandring fører til mer ulikhet. Han viste til at selv om mange som kommer til Norge vil være fattige i en norsk kontekst, kan de fortsatt oppleve at de får en høyere status i opprinnelseslandet. 

– For det enkelte individ kan det ha stor betydning å være fattig i Norge, mens man kan gjøre seg rik i hjemlandet.

Utfordringer

Svendsrud betonet likevel utfordringene høy innvandring får for destinasjonslandene.

– Det er en utfordring når migranten får tilgang på velferdsgoder som oppleves som urettferdige for mange i vertsdestinasjonen.

– Der immigranten blir over tid, kan det oppstå verdiutfordringer, la han til.

DISKUTERTE: Marta Bivand Erdal, forsker ved PRIO, Bjørn-Kristian Svendsrud, formann i FpU, Naomi Ichihara Røkkum, Venstre-politiker og tidligere generalsekretær i International Federation of Liberal Youth, og Arvinn Gadgil, tidligere statssekretær i Utenriksdepartementet for SV.

Civita

Positiv

Naomi Ichihara Røkkum var positiv til midlertidig arbeidsinnvandring til Norge.

– I utgangspunktet er fri bevegelse en selvsagt og grunnleggende rett, mente Røkkum.

– Dette temaet er underkommunisert i norsk sammenheng.

Hun erkjente likevel at innvandring øker trykket på velferdsstaten og universelle velferdsordninger, og understreket at migrasjonen må være regulert.

– Selv om det går på tvers av idealet mitt om at fri bevegelse er et gode, må migrasjon foregå under kontrollerte former.

Vanskelig å konkretisere

Marta Bivand Erdal fra PRIO forklarte hvorfor mange eventyrlystne og unge reiser til Europa. Hun mener imidlertid det er vanskelig å konkludere skråsikkert om hvorvidt migrasjon er positivt for landene mange reiser ut fra.

– Det er vanskelig å konkretisere effekten av migrasjon, kanskje bortsett fra pengeoverføringer.

– Det virker som det ikke har hatt så stor negativ effekt som fryktet, sa Bivand Erdal.

Hun reiste spørsmål om hva som kan defineres som «hjerneflukt» .

– Det virker som det ikke har hatt så stor negativ effekt som fryktet.

Det er stor variasjoner mellom hvor hardt fattige land rammes av at høyt utdannede reiser ut, og i mange fattige land er det uansett et lite mindretall som reiser ut, sa Bivand Erdal.

– Da er det kanskje ikke så stort problem.

Bli abonnent

Da får du tilgang til alle artikler. Det tar under ett minutt.

Prøv i en måned for 1,-
Allerede abonnent? Logg inn

Fra forsiden