Fra målstrid til elsykkel

Verdikonflikten mellom by og land handlet tidligere om motkulturenes målsak, avholdssak og bedehus. Nå er synet på miljø og innvandring i ferd med å overta.