FRA PAPIRUTGAVEN

En rettighet uten garantist

IDÉLEDER: Hvem taler på vegne av folket, og hva er folkets iboende mening?

Publisert Sist oppdatert

Artikkelen er leder til idéseksjonen i årets siste utgave av Minervas kvartalstidsskrift. Seksjonens tema er Suverenitet og folkestyre.

Suverenitet er i første rekke et spørsmål om negativ frihet; det er frihet fra andre politiske myndigheters innblanding. Man kan kanskje si at suverenitet er et statlig speilbilde av ideen om personlig selvbestemmelse: Den selvstendige person har anledning til å fatte egne valg, uten å måtte be om tillatelse fra andre. Suverenitetens fremvekst var da også, som Janne Haaland Matlary forklarer i sin beskrivelse av ideen og fenomenet, nært knyttet sammen med herskerens råderett – altså herskerens faktiske mulighet til være selvstendig som hersker.

Tenkere har siden Thomas Hobbes befattet seg med suverenitetens grenser. I den såkalte naturtilstanden – om enn bare som tankeeksperiment, fremfor historisk realitet – er livet ensomt, fattigslig, brutalt og kortvarig. Derfor avstår vi med glede, ifølge Hobbes, og ikke minst med egeninteresse, makt til et fellesskap som kan verne oss mot denne ubeskyttede eksistens.

For å lese denne saken må du være abonnent

Et abonnement gir tilgang til alt innhold og vi har følgende tilbud

Minervas digitale årsabonnement til kr 749,- i året,
første to uker kr 1,-

Bestill her

Minervas digitale månedsabonnement til kr 99,- pr mnd,
første to uker kr 1,-

Bestill her

Minervas digitale årsabonnement + tidsskrift til kr 1199,-

Bestill her

Powered by Labrador CMS