Politikk

Fremskrittspartiet har ulike syn på SSB

Siv Jensen holdt appell under Holocaustdagen i Oslo 27. januar 2017.

Bilde: Helge Øgrim

Mens Frp i Finansdepartementet har tillit til SSB, er innvandringspolitisk talsmann Jon Helgheim sterkt kritisk.

Siv Jensen og Finansdepartementet har tillit til Statistisk sentralbyrå (SSB), etter at forskningsleder Erling Holmøy denne uken fikk beskjed om at han ikke lenger får forske ved SSB. Holmøy har vært sentral blant annet i arbeidet med Brochmann II-utvalget og regjeringens Perspektivmeldingen 2017.

– Det er Statistisk sentralbyrås eget ansvar å styre og tilpasse virksomheten slik at de løser samfunnsoppdraget sitt på best mulig måte, sier statssekretær Cecilie Brein-Karlsen.

– Uavhengighet fra både politiske myndigheter og andre er avgjørende for tilliten og autoriteten som offisiell statistikk må ha. Det betyr at vi på politisk nivå heller ikke kan detaljstyre den indre organiseringen i SSB, sier Brein-Karlsen.

Hun understreker at Finansdepartementet mener det er viktig med  god og relevant forskning og statistikk, også på innvandringsområdet.

– Vi forutsetter at SSB fortsatt produserer dette. Innvandringsstatistikk var for eksempel sentralt i arbeidet med Perspektivmeldingen, der regjeringen vurderer de viktigste utfordringene for økonomi og samfunnsutvikling for flere tiår frem i tid, sier statssekretæren..

Bakgrunn: Mannen bak innvandringsregnskapene får ikke forske mer.

Mer bekymret

Mer bekymret er Frps innvandringspolitiske talsmann Jon Helgheim, som er nyvalgt stortingsrepresentant fra Buskerud. Helgheim er redd Erling Holmøy blir flyttet fordi han har levert regnskap og tall som viser dystre prognoser for velferdsstaten om dagens høye innvandring fortsetter.

– Det virker som noen i SSB har misforstått rollen sin, sier Helgheim (Frp).

– Jeg frykter at omplasseringen har en sammenheng med hans rolle i innvandringsdebatten, i og med at han blir flyttet mot sin vilje og har kommet med masse nyttige opplysninger om innvandring som gir grunnlag for å endre politikken og stramme inn på flere fronter. Vi merker at når det kommer til litt vanskelige tall og fakta om kriminalitet og innvandring, så får vi ikke det fra SSB.

Også Helge André Njåstad, finanspolitisk talsperson i Frp, er tydelig overfor SSB.

– SSBs viktigste oppgave er å bringe relevant statistikk til den offentlige debatten, ikke selv være en aktør i det politiske ordskiftet. Innvandring er en av vår tids største utfordringer og statistikk på det feltet er viktig for Frp. Vi forventer at SSB organiserer seg slik at de er i stand å levere slik statistikk, sier Njåstad.

Bli abonnent på Minerva, høyresidens nettavis: Kun 1,- første måneden!

Kritisk til ledelsen

Helgheim viser til at Christine Meyer tidligere har vært uttalt innvandringsliberal. Meyer svarte slik da Dagsavisen høsten 2015 spurte henne om hva hun var villig til å gå i demonstrasjonstog for: «Å sikre at vi fortsatt har innvandring til Norge. At vi virkelig trår til og avhjelper flyktningsituasjonen i Europa. Jeg synes det er grusomt med politikere som advarer kommuner mot å bosette mennesker i ekstrem nød.» Intervjuet sto på trykk dagen før Meyer tiltrådte direktørstillingen i SSB, ifølge NTB. Hun uttalte da også at hun ikke ville ha laget innvandringsregnskap. 

Helgheim er bekymret for at Meyer er en brems for informasjon og statistikk om innvandring.

– Det virker som noen i SSB har misforstått rollen sin. Hvis man tror at man kan sitte i SSB og styre utviklingen ved å nekte å gi ut opplysninger, vil det slå tilbake på SSB selv. Det blir ikke noen god politisk utvikling hvis man mener man skal gjøre opplysninger på manglende fakta. Da må vi bare spekulere i at tallene er så stygge at man ikke kan utlevere de.

– SSB avviser dette og sier at de vil forske like mye på innvandring framover. De sier at omleggingen dreier seg om økt satsing på internasjonal forskning?

– Svaret er ikke imponerende, for det er en selvfølge at man skal forske på innvandring.  Det som er kritikkverdig, er at de har havnet i denne situasjonen, når ledelsen ved SSB ved ord og handling har gjort ting som svekker tilliten til at de faktisk ønsker å belyse alle sider ved innvandringen.

– Innvandring og innvandrere inngår i en lang rekke statistikker og analyser i SSB, sier Telle (SSB).

– Dine partikolleger i Finansdepartementet sier at de har tillit til SSB?

– Det er begrenset hva man kan gjøre. SSB får sine instruksjoner gjennom tildelingsbrev, og det føler jeg meg trygg på at departementet håndterer, sier Helgheim.

– Mener du at departementet burde sende andre signaler til SSB?

– Departementet sender signaler, og vi politikere sender signaler. Alle er enige om at det må forskes på innvandring.

Avviser

Statistisk sentralbyrå svarer at frykten for at byrået ikke lenger vil forske på innvandring, er fullstendig ubegrunnet.

– Innvandring og innvandrere inngår i en lang rekke statistikker og analyser i SSB, sier forskningsdirektør Kjetil Telle i Statistisk Sentralbyrå.

Telle viser til at byrået har kontrakter med Finansdepartementet der blant annet innvandreres sysselsetting og bruk av offentlige ytelser inngår, og at disse kontraktene skal videreføres.

– Noen av SSBs analyser om innvandrere foregår på forskningsavdelingen, andre på statistikkavdelingene og noen i samarbeid mellom avdelingene, sier Telle.

– Er det flere enn Holmøy i byrået som har nødvendig kompetanse til å foreta slik forskning?

– Det er mange i SSB som jobber med statistikk og analyse rundt innvandring og innvandrere. Hvordan vi fordeler oppgavene mellom medarbeidere for at SSB skal levere godt på våre forpliktelser, planlegges senhøstes hvert år. Også i år, svarer Telle.

Fra forsiden