DEBATT

Haugenstua er et av områdene som har merket segregeringen i Oslo mest. 38,5 prosent av dem med norsk bakgrunn har flyttet vekk, skriver innleggsforfatter Adrian Smith Stenberg.
Haugenstua er et av områdene som har merket segregeringen i Oslo mest. 38,5 prosent av dem med norsk bakgrunn har flyttet vekk, skriver innleggsforfatter Adrian Smith Stenberg.

Segregeringen i Oslo må motarbeides

En strengere innvandringspolitikk og retur av grunnløse asylsøkere og ulovlige innvandrere er viktige tiltak mot den økte segregeringen i hovedstaden.

Publisert

Nylig kom det ut nye tall som viste at Oslo blir en mer segregert storby. Perioden mellom 2007 og 2017 vokste Oslos befolkning med 63 000, men samtidig fikk byen 5000 færre med norsk bakgrunn. Netto økte Oslos befolkning med nærmere 70 000 innbyggere med innvandrerbakgrunn i perioden. Fremskrittspartiet tør der andre tier og mener at segregeringen i Oslo må motarbeides.

Flyttestrømmen for dem med norsk bakgrunn internt i hovedstaden går fra bydelene med høy innvandrerandel og til sentrumsnære bydeler. Man ser økt gentrifisering, der delbydeler med nye og moderne leilighetskomplekser blir kjøpt opp av de med norsk bakgrunn, samtidig som eldre bolighetsområder får en større innvandrerandel.

Haugenstua er delbydelen som rammes hardest av utviklingen, der hele 38,5 prosent av de med norsk bakgrunn har flyttet vekk. Dette er ikke en ny utvikling og har forekommet over lengre tid, og man har sett resultatet av dette i Sverige. Segregeringen i vårt naboland er en konsekvens av mange tiår med liberal innvandringspolitikk, med økt kriminalitet, radikalisering og utenforskap. Selv om vi ikke har kommet til svenske nivåer, nærmer vi oss sakte, men sikkert.

Det aller viktigste er en streng innvandringspolitikk, men også en returneringspolitikk der man returnerer grunnløse asylsøkere, ulovlige og kriminelle innvandrere. Her har Fremskrittspartiet stått alene i stormen i flere tiår og advart mot det vi ser nå. Heldigvis har man hatt FrP i regjering, som har innført en langt strengere innvandringspolitikk enn tidligere. Skjerpet ID-kontroll for å ha bedre oversikt over hvem som befinner seg i Norge. Innført krav om fem års botid i Norge før man kan få kontantstøtte. Over 41 000 ulovlige innvandrere er tvangsreturnert. I tillegg har regjeringen vedtatt at man ikke kan plassere flyktninger i områder med mer enn 30 % innvandrere. Dette er skritt i riktig retning.

Oslo opplever store demografiske endringer. Med dette kommer det noe godt, men også store konsekvenser. Vi må tørre å ta debatten, og folk må bestemme seg for om de ønsker en hovedstad med bydeler der etnisk norske er i majoritet eller ikke.