Politikk

Frp-representant: – Barnevernet er en stat i staten

Morten Ørsal Johansen er stortingsrepresentant for Oppland Frp.

Bilde: Lars Åge Kamfjord / Wikicommons

Ikke utenkelig at slik retorikk kan fyre opp under holdninger i konspiratoriske antibarnevern-miljøer, frykter forfatter og journalist John Færseth.

I en kronikk i den indiske avisen Sunday Guardian kommer stortingsrepresentant Morten Ørsal Johansen (Frp) fra Oppland med kraftig kritikk av det norske barnevernet. Teksten ble opprinnelig publisert på norsk i Gudbrandsdalen Dagningen (GD). 

– De har slik jeg ser det blitt en stat i staten, de opptrer ikke i tråd med gjeldende lover og regler, sier Johansen og fortsetter slik:

– For meg virker det som de kun har ett mål: Å få inn så mange barn som mulig under sin omsorg. Det er ikke slik barnevernet bør jobbe.

Kritisk

John Færseth gav i 2013 ut boken «KonspiraNorge» og har skrevet artikler om hvordan miljøer som er kritiske til barnevernet, ofte sprer konspirasjonsteorier. Færseth mener uttalelsene til Ørsal Johansen er problematiske.

– Det ser for meg ut som om han knytter seg opp mot en retorikk om barnevernet som motivert av et ønske om å oppløse familien som enhet, eventuelt tjene penger på å overta flest mulig barn. Dette er en retorikk som er vanlig i konspirasjonslandskapet, da særlig den delen som mener at Norge har diktatoriske trekk. Det er spesielt interessant at han kaller det «en stat i staten», altså at de er ute av kontroll.

– Jeg kjenner ikke Ørsal Johansen og kan ikke si om han støtter denne retorikken, men det virker på meg som om han i hvert fall lefler med den, sier Færseth.

John Færseth er forfatter og journalist.

– Er det kritikkverdig at han uttaler seg slik?

– Det ville kanskje være mer naturlig å for eksempel ta kritikken i spørretimen i Stortinget, eller direkte overfor sin partikollega Solveig Horne som er barne-og familieminister. Uten at jeg beskylder ham for å sympatisere med dette, vet vi også at stadig flere barnevernsansatte blir utsatt for trusler og hets. Og det er naturlig å tro at slike uttalelser kan fyre opp under holdningene som ligger bak, altså synet på barnevernsansatte som motivert av personlig ondskap.

Morten Ørsal Johansen reagerer sterkt på kritikken fra Færseth.

– Det er han som sprer konspirasjonsteorier, så fagligheten her gir jeg ikke fem flate øre for. Hvis man er uenig i noe får man argumentere, ikke gå ut og si at noe er en konspirasjonsteori, sier han til Minerva.

Stortingsrepresentanten fra Oppland sier han har tatt opp sin bekymring for barnevernets arbeid med statsråd Solveig Horne.

– Det er en grunn til at departementet nå har satt i gang et arbeid hvor de skal gå gjennom et antall barnevernsaker. Jeg vet ikke hvor mange henvendelser jeg har fått som går på konkrete enkeltsaker. Det er klart at noe av dette ikke er reelt, men det er også masse saker som faktisk er problematiske.

– Ikke konspirasjonsteorier

Frp-veteranen sier at han i teksten viser til opplysninger hentet fra lydopptak og utsagn fra en rådmann i en norsk kommune.

– Dette er ikke konspirasjonsteorier.

– Har politikerne lyttet for lite til de som er svært kritiske til barnevernet?

– Vi er veldig lite lydhøre til alt som har med kritikk av offentlige etater. Vi gjemmer oss ofte bak at dette er kommunens ansvar. Barnevernet har en veldig spesiell rolle i samfunnet.

– I disse anti-barnevernmiljøene finnes det også de som sprer konspirasjonsteorier og hat?

– Det er er klart, det er en del av disse gruppene som sprer holdninger som jeg ikke har noe til overs for og som kommer med trusler mot barnevernsansatte.

Han understreker at han ikke vil fjerne barnevernet, men sier dette om regjeringens storsatsing på mer penger til barnevernet: 

– På en måte er det bra, men på en annen måte er det ikke bra. Det er positivt med mer penger til etterutdanning og kompetanse, men samtidig må vi undre oss over hvordan barnevernet bruker ressursene. De bruker ressurser ukritisk og kommunene punger ut.

Vil ikke kommentere

Barne- og familieminister Solveig Horne ønsker ikke kommentere uttalelsene fra stortingsrepresentanten. Hun har imidlertid sendt følgende skriftlige kommentarer til Minerva.

– Regjeringen har i løpet av de fire siste årene jobbet for å styrke barnevernet. Blant annet vedtok Stortinget rett før sommeren barnevernsrefomen, der målet er mer forebygging lokalt, mer bruk av familie og nettverk og økt samarbeid mellom tjenestene i kommunene som jobber med barn og unge, skriver Horne.

Hun sier at regjeringen denne  høsten legger frem en historisk satsing på kompetanse i barnevernet.

– Over 80 millioner kroner skal neste år brukes på nye videreutdanninger, forbedring av grunnutdanningene, nytt opplæringsprogram, læringsnettverk og egne veiledningsteam for å gi hjelp der det er størst risiko for svikt.

–  Vi har nylig foreslått flere endringer i barnvernsloven som skal styrke både barna og foreldrene sine rettigheter, og vi jobber med å fremme en helt ny lov. Statens Helsetilsyn har også fått i oppdrag å gjennomgå et utvalg barnevernssaker som har ført til akuttiltak eller omsorgsovertakelser. Gjennomgangen skal både gi kunnskap om svikt og om kjennetegn ved saker som er blitt behandlet på en faglig god måte. Dette vil gi verdifull kunnskap som vi kan bruke for å videreutvikle barnevernet.

Bli abonnent

Da får du tilgang til alle artikler. Det tar under ett minutt.

Prøv i en måned for 1,-
Allerede abonnent? Logg inn

Fra forsiden