Politikk

Frykter Ap har mistet kontakten med folket

Jan Bøhler er stortingsrepresentant fra Oslo.

Bilde: Arbeiderpartiet

Arbeiderpartiets Jan Bøhler mener at politikerne er for like og omgås for mye med hverandre.

– Hvis vi ønsker å være et dominerende og samlende parti i norsk politikk, må vi ta tak i det som rører seg i befolkningen, sier Arbeiderpartiets gjenvalgte stortingsrepresentant og partiveteran, Jan Bøhler.

Groruddal-mannen har nå blitt en av veteranene på Stortinget.

Minerva møter ham på kontoret i Stortinget, som alltid er overfylt av papirer. Og han er, som vanlig, ulastelig antrukket i treningsklær, på en arbeidsplassen hvor 90 prosent av hans mannlige kolleger går i dress eller blazer.Det skal sies at han trekker i dress når det er møter. 

Bøhler sier dette om hva som gikk galt i valgkampen:

– Hele valgkampen til Arbeiderpartiet har vært veldig lite lokal. Det gjelder alt fra materiell og markedsføring til annonser. Plakatene her i Oslo var veldig preget av at det var en sentral valgkamp, og det var veldig få forsøk på å få opp lokale saker.

– Er det kritikkverdig mener du?

– Slik jeg kjenner velgerne i Groruddalen, har de et behov for å se at vi gjør noe med ting som har betydning for dem. Jeg er opptatt av å ta tak i ting som velgerne tar opp med meg lokalt, og å melde tilbake om hva jeg gjør.

Bøhler anslår at han hver dag i løpet av valgkampen vært i kontakt med 200-300 velgere.

– Og det er ikke bare i valgkampen jeg snakker med folk. Jeg bruker mye tid på å snakke med velgerne, jeg trives med det og synes det er hyggelig.

Bli abonnent på Minerva, høyresidens nettavis: Kun 1,- første måneden!

Fremgang i drabantbyer

Utenfor ring 3 i Oslo hadde Arbeiderpartiet stikk i strid med tendensene nasjonal fremgang i en rekke kjerneområder som Stovner, Vestli, Ammerud, Furuset, Veitvet, Haugerud og Mortensrud. Ellers har man holdt langt bedre stand i drabantbyene enn landsgjennomsnittet.

– Jeg legger gjerne planer om å oppsøke velgere. Om å gjøre ting med forskjellige miljøer. Det er forskjell på å prakke på dem løpesedler og å møtes og diskutere. Jeg tror mange har blitt vant til å slå av en prat med meg, forteller Bøhler.

– Vi må vise at vi bygger tillit i det lange løpet, og at vi er blant folket og stammer fra folket.

Alle som kjenner Bøhler, vet at det stemmer. Mannen har et imponerende kontaktnettverk og er nesten ustanselig på ulike arrangementer og møter ute i bydelen, særlig på østkanten.

– Hvilke saker er det du mener Arbeiderpartiet skulle snakket mer om?

– Det jeg tror at det som er mer grunnleggende enn akkurat saker, er partiets evne til å fremme kandidater som velgerne liker og kjenner seg igjen i. Vi må vise at vi bygger tillit i det lange løpet, og at vi er blant folket og stammer fra folket.

– Har Arbeiderpartiet mistet den kontakten?

– Jeg er redd for at velgerne har inntrykk av at vi blir litt for mange som kommer rett inn i politikken, og at vi får et miljø hvor man ferdes med de samme menneskene i det daglige og bruker fritiden på politikk.

– Er dette et større problem enn at Jonas Gahr Støre oppleves som fjern og lite tilgjengelig?

– Jeg mener at vi har et viktigere problem med å bygge et folkelig parti som folk kjenner seg igjen i. Så profesjonalisert som politikken har blitt, så er det vanskeligere å være til stede og å løsrive tid til det. Vi trenger personer som blir oppfattet som likandes, som har en identitet, og som skiller seg ut. Vi hadde flere slike personligheter før. Mine forbilder har vært politikere som Thorvald Stoltenberg og Thorbjørn Berntsen.

Om man tror at innvandrerne bare stemmer på det de oppfatter som de mest snillistiske partiene, mener jeg det er å undervurdere det store flertallet innvandrere.

Får støtte fra innvandrere

Mens Ap holder stand i drabantbyene, gjør partiet det dårligere på deler av vestkanten og i indre by.

– Vi har mange flere ute i Groruddalen som er sosialdemokrater, og som har vært det helt fra drabantbyene ble bygget, uten at de nødvendigvis er aktive i partiet. Du finner dem overalt, i alt fra korps, idrett, frivillige organisasjoner og selv i foreninger som Lions. Det er et veldig rotfestet arbeiderpartimiljø i Groruddalen, og også på Søndre Nordstrand merker jeg at vi blir oppfattet som deres tillitsvalgte.

En vanlig oppfatning er at mange ikke-vestlige velgere stemmer på Ap fordi partiet vil ha en liberal asylpolitikk?

– Om du ser på valgdeltakelse og hvem som har stemmerett, så stemmer de med etnisk norsk bakgrunn i mye større grad enn de med innvandrerbakgrunn.

Men Bøhler mener at tilnærmingen er for enkel.

– Mange av de som har innvandrerbakgrunn, er enige med meg når jeg vil være streng og stille krav. Innvandrere forteller meg om kvinner som ikke tar imot jobbtilbud fra NAV fordi de ikke kan berøre menn eller gå med bestemte typer klær på jobb. De forteller at de vil at ungene deres skal gå på skole i norskspråklige miljø, ikke bare i timene, men også ute i skolegården. De vil gjerne at det skal være flere etnisk norske og flere som snakker godt norsk i barnehagene og på skolene.

Det er også stadig flere jenter som kommer til Bøhler og tar opp problemer med sosial kontroll, forteller han. Innvandrere gir uttrykk for at de ønsker trygghet og bekjempelse av kriminalitet, og den er veldig opptatt av at man ikke skal ha narkotika i nærmiljøet.

– Om man tror at innvandrerne bare stemmer på det de oppfatter som de mest snillistiske partiene, mener jeg det er å undervurdere det store flertallet innvandrere.

– Du er ikke redd for å bruke begreper som “etnisk norsk bakgrunn”?

– Vi må snakke så folk forstår hva vi mener. Man kan ha fellesskap selv om man snakker høyt om at man har ulike bakgrunner. Jeg får i hvert fall høre fra de med innvandrerbakgrunn at de stoler på meg og at jeg ønsker deres beste, selv om jeg stiller krav. Jeg vil at de skal føle seg som norske.

Mot snillisme

I 1991 var Jan Bøhler sentral i utformingen av Rune Gerhardsens valgkamp i Oslo. Den dreide seg om et oppgjør med snillisme. Han viser til at det året gikk SV kraftig frem over hele landet, mens Ap beholdt stillingen i Oslo.

– Da holdt Arbeiderpartiet stand samtidig med at SV gikk frem. Med snillismekampanjen klarte man å hente velgere fra midten, men det klarte vi ikke i år.

– Er det én ting du mener man gjorde feil i år?

– Vi havnet i en mellomposisjon mellom distriktene og storbyene. Når man hverken oppfattes som at man forsvarer distriktene eller storbyinteressene, så havner man i ingenmannsland. Særlig når vi går til valg i allianse med Senterpartiet, må vi passe på å være et storbyvennlig parti. Det er i de områdene man vokser.

Bøhler mener at det ikke er urealistisk at Arbeiderpartiet igjen kan bli den hegemoniske og samlende kraften partiet var i norsk politikk frem til 2000-tallet.

– Jeg har vært kjent for å stille krav og understreke at innvandrere også har plikter.

Han viser til at pressen tidlig på 2000-tallet utpekte områder som Stovner og Ammerud til «Frp-land», og at det av florerte spådommer om at det høyrepopulistiske partiet snart ville ha flere velgere enn Ap i disse områdene. Da lå Frp mellom 20 og 30 prosent der. Nå ligger partiet godt under ti prosent, mens Ap i flere kretser hanket inn over 50 prosent av stemmene, med hele 58 prosent på Stovner.

I Bøhlers eget nærområde, Furuset idrettshall, fikk Ap over 58 prosent.

– Jeg har vært kjent for å stille krav og understreke at innvandrere også har plikter. Jeg mener at det er en av grunnene til at Frp nå er mye mindre enn oss.

– Er det noe man burde gjort helt annerledes i dette valget?

– Det grunnleggende spørsmålet for Ap er at vi har mye å gå på når det gjelder å komme nærmere befolkningen, og at folk tenker at dette er vår mann, vår dame. Vi må ikke høres ut som om alle har gått på det samme talekurset. Og det er greit om man får 200 likes på Facebook, men det er ofte fra de samme menneskene man er på partimøter med internt.

Må snakke om innvandring

I analyser av Arbeiderpartiets valgkamp har en gjennomgangstone vært at partiet har lite å tjene på å snakke om innvandring og integrering.

Bøhler har et litt annet syn på saken:

– Innvandring og integrering er et av de store temaene som folk må oppfatte at vi er best på, særlig integreringspolitikken.

– Mener du man bør snakke mer om innvandring?

– Jeg mener det, og jeg ser det i områder hvor vi har godt fotfeste. Det henger sammen med en evne til å ta tak i det folk er opptatt av, og til å omstille oss. Vi må skape trygghet og bekjempe kriminalitet, vold og utrygghet. Det er en avgjørende prøvestein for alle sosialdemokratiske partier.

– Det er ikke alle som er enige i det?

– Jeg forstår ikke det, for det rammer våre velgere mest.

– Særlig når det gjelder kriminalitetsutvikling så har du problemer med å få gehør internt i partiet?

– Det er forskjellige strømninger og holdninger i partiet. Det er en drakamp, avslutter Bøhler.

Bli abonnent

Da får du tilgang til alle artikler. Det tar under ett minutt.

Prøv i en måned for 1,-
Allerede abonnent? Logg inn

Fra forsiden