Snoen Blogger

Fundamentalismen i Europa

Ruud Koopmans undersøkelser viser at europeiske muslimer av tyrkisk og marokkansk opphav er langt mer fundamentalistiske og intolerante enn kristne.

Ruud Koopmans undersøkelser viser at europeiske muslimer av tyrkisk og marokkansk opphav er langt mer fundamentalistiske og intolerante enn kristne. 

Årets første utgave av Journal of Ethnic and Migration Studies inneholder en interessant studie av den nederlandske forskeren Ruud Koopmans (tidligere publisert online i juli 2014).

Koopmans, som er direktør ved WZB Berlin Social Science Centre, har undersøkt holdninger til religions plass og tolkning, samt det han kaller fiendskap mot utgrupper, blant muslimer med tyrkisk og marokkansk bakgrunn i seks europeiske land: Tyskland, Frankrike, Nederland, Belgia, Østerrike og Sverige (bare tyrkere i de to siste landene, siden det er få marokkanere der). Tyrkere og marokkanere er de største muslimske gruppene i Vest-Europa. Svarene er sammenlignet med ”innfødte” kristne i de samme landene.

Datagrunnlaget er en spørreundersøkelse fra 2008 (altså litt gamle data), der 3798 muslimer og 1945 kristne har svart. De 30 prosentene av ”innfødte” som ikke er religiøse er ikke med i undersøkelsen.

Figur 1 gjengir de bekreftende svarene på Koopmans ”fundamentalisme”-test, som består av tre deler:

  • Muslimer (kristne) bør vende tilbake til islams røtter.
  • Det finnes bare en tolkning av Koranen (Bibelen), og alle muslimer bør følge den.
  • Koranens regler er viktigere for meg enn lovene i det landet jeg bor i.

koopmans fundamentalisme

Som vi ser er andelen fundamentalister dramatisk mye høyere blant muslimer enn kristne. Nesten halvparten av førstegenerasjons muslimer svarer bekreftende på alle de tre spørsmålene, noe lavere blant annen generasjon, mens slike holdninger er forsvinnende lite utbredt blant kristne. (Mest blant ikke-mainstream protestantiske grupper, med 12 prosent). Fundamentalismen er høyere blant dem som skårer lavt på sosioøkonomiske variabler, ikke minst utdanning, men blant muslimer varierer den ikke særlig med alder. Og opplevd diskriminering er heller ingen forklaring på sterk fundamentalisme.

Det er verdt å understreke at Koopmans fundamentalisme-klassifisering ikke er det samme som politisk islam/islamisme, og det er diskutabelt om den er overlappende med ”konservativ” islam, siden man i så fall må stille mer detaljerte spørsmål.

Figur 2 viser andelen med negative holdninger til utgrupper. Her er det stilt tre spørsmål.

  • Jeg vil ikke ha homoseksuelle som venner.
  • Jøder kan man ikke stole på.
  • Vestlige land ønsker å ødelegge islam/muslimer ønsker å ødelegge vestlig kultur.

koopmans hostility

Vi ser at både når det gjelder negative holdninger til homofile og anti-semittisme er dette mye mer utbredt blant muslimer. Det er også mange flere muslimer som mener at Vesten er ute etter å ødelegge islam enn kristne som mener tilsvarende om muslimer, men den siste gruppen er heller ikke ubetydelig. De negative holdningene øker desto mer fundamentalistiske og sterkt religiøse respondentene oppgir at de er.

Bli abonnent

Da får du tilgang til alle artikler. Det tar under ett minutt.

Prøv i en måned for 1,-
Allerede abonnent? Logg inn

Fra forsiden