Minerva Debatt

Galtung til litteraturfestival

Johan Galtung er uønsket i Tyskland, Sveits og Sverige på grunn av sine antisemittiske uttalelser – men ikke i Skudeneshavn.

Johan Galtung er uønsket i Tyskland, Sveits og Sverige på grunn av sine antisemittiske uttalelser – men ikke i Skudeneshavn.

Fredsforsker Johan Galtung har vært ute i hardt vær det siste året. Bakgrunnen er at fredsforskeren har fremsatt en rekke utspill om jødene og jødenes påståtte rolle i verden, som har vært av åpenbar antisemittisk karakter. Galtung har hevdet at frimurerne kan ha vært involvert i terrorangrepene 22. juli og at frimurerne er «kunstige jøder». I tillegg har han ved flere anledninger anbefalt litteratur med et klart antisemittisk innhold. Et eksempel er bøkene til den norske ingeniøren Erik Rudstrøm, som Galtung anbefalte under et foredrag i oktober, der det hevdes at Arbeiderpartiet og frimurerlosjene inngår i en satanisk, jødestyrt plan for å erobre verdensherredømme og at det foregår narkotikasalg fra synagoger.

Et annet eksempel er det beryktede antijødiske falsumet Sions Vises Protokoller. Sions vises protokoller utkom første gang i ultrakonservative kretser i Russland i 1903, og utgis for å være referater fra en hemmelig sammenslutning av jødiske ledere. Det hevdes at jødene har skapt den moderne kapitalismen og liberalismen, og i tillegg leder an i den internasjonale arbeiderbevegelsen. Videre påstås det at de styrer presse og frimurerlosjer, og har framprovosert alle kriger, revolusjoner og økonomiske kriser med det mål å oppnå et «jødisk verdensherredømme».  I tiden etter bolsjevikrevolusjonen i 1917 ble protokollene spredt i masseomfang i hele Europa, hvor det blant annet ble flittig tatt i bruk av nazibevegelsen. Helt fra partigrunnleggelsen i 1920 og frem til Den andre verdenskrigs slutt i 1945 utgjorde forestillingen om ”den jødiske verdenssammensvergelse” et kjerneelement i NSDAPs virkelighetsoppfatning og propaganda, og protokollene fungerte både før og etter maktovertakelsen som et av de sentrale dokumentene i partiets antisemittiske agitasjon.

Til tross for at protokollene forlengst er avslørt som et falsum, har fredsforskeren blant annet skrevet at “(Rudstrøm) says he does not know who wrote them–the ’Elders’, the Russian secret police or Maurice de Joly – but read them as a guide to our world and judge for yourself”. I ettertid har Galtung også uttrykt tvil om det russiske politiet virkelig kan ha vært i stand til å skrive en såpass – må vi anta – dyptloddende analyse.

I et tilsvar publisert i tidsskriftet Humanist har Galtung henvist til en tekst av den kjente høyreekstremisten og nynazisten William Pierce – forfatteren av ”terroristbibelen” The Turner Diaries – som autoritet på at jøder i dag kontrollerer 96 prosent av internasjonale medier. I teksten hevder Pierce at den påståtte jødiske kontrollen over media korrumperer amerikansk ungdom og dermed truer USAs interesser. I samme tekst kom Galtung med uttalelser som langt på vei kan tolkes som støtte til konspirasjonsteoriene om at Israel var involvert i terrorhandlingene 22. juli.

Resultatet av disse utspillene er at Galtung har blitt nektet å delta ved en rekke arrangementer der han i utgangspunktet var invitert til å snakke. Disse inkluderer en markering av hundreårsjubileet for forskeren og filosofen Carl Friedrich von Weizsäcker ved  Christian-Albrechts-Universitetet i Kiel der Galtung ble tatt av plakaten etter at en student slo alarm, og en fredsforskningskonferanse i regi av Institutionen för globala studier ved universitetet i Göteborg.

Helena Lindholm Schulz, professor i freds- og utviklingsforskning, uttalte i denne forbindelse til nettstedet EXPO at universitetet fant flere av Galtungs siste uttalelser dypt problematiske:  – Det er tre hovedspor vi har reagert på. Det første er antydningen om at Utøya hadde en kobling til Israel. Det andre er uttalelsene om Sions Vises Protokoller. Det tredje er uttalelsene om jødisk kontroll over internasjonale medier. Denne typen uttalelser kan sees som del av en antisemittisk diskurs.

I september ble Galtung suspendert fra det sveitsiske fredsforskningsakademiet for «tankeløse uttalelser om temaer som er spesielt følsomme overfor jøder». Antisemittismeforskeren Manfred Gerstenfeld skrev i samme forbindelse at Galtung ”hadde gjort seg fortjent til en plass i lærebøker om antisemittisme i det 21. århundre.”

Internasjonalt er det liten tvil om at Galtungs aura som systemkritiker har slått sprekker, og at de samme sprekkene i økende grad er i ferd med å avsløre en spreder av antisemittisk propaganda. 

Internasjonalt er det altså liten tvil om at Galtungs aura som systemkritiker har slått sprekker, og at de samme sprekkene i økende grad er i ferd med å avsløre en spreder av antisemittisk propaganda. Men altså ikke i Skudeneshavn, der Galtung i skrivende stund fortsatt står som gjest ved åpningsarrangementet for SILK – Skudeneshavn Internasjonale Litteraturfestival – sammen med den kjente reporteren Robert Fisk.

Jeg har ikke vært i kontakt med arrangørene, og kan derfor ikke uttale meg om årsakene til at Galtung fortsatt er invitert. En mulighet er at det skyldes uvitenhet, til tross for en rekke avisskriverier det siste året og til tross for at det også har vært kronikker og leserbrev som har problematisert dette i lokale aviser. En annen mulighet er at arrangørene ønsker å skape debatt og kontrovers i tråd med da Litteraturfestivalen på Lillehammer i sin tid inviterte holocaustbenekteren David Irving som foredragsholder.

En tredje mulighet er at vi nok en gang ser et eksempel på den unnfallenheten og viljen til å bagatellisere antisemittisme i Israel- og USA-kritikkens navn som preger deler av den norske venstresiden, og som blant annet viste seg da NTNU i Trondheim for under et år siden inviterte den israelske skribenten og jazzmusikeren Gilad Atzmon til å holde foredrag, til tross for uttalelser der han har uttrykt tvil om ”det sionistiske holocaustnarrativet”.

I morgen inntar altså Galtung og Fisk podiet ved SILK-festivalen. I følge programmet skal de snakke om situasjonen i Midtøsten. ”Med bakgrunn i deres ekspertise, vil man både få innblikk i forskerens og observatørens syn på hva som ligger bak nyhetsreportasjene fra våre mest kjente konflikter. ”

Man får bare håpe fredsforskeren klarer å motstå fristelsen til å trekke inn William Pierce eller Sions Vises Protokoller.

Bli abonnent

Da får du tilgang til alle artikler. Det tar under ett minutt.

Prøv i en måned for 1,-
Allerede abonnent? Logg inn

Fra forsiden