Debatt

Gode argumenter om plast basert på feil utgangspunkt

Bilde: Pxhere

Vi må aldri slutte å bruke verdens ressurser flere ganger. Men Aksel Fridstrøms måte å argumentere på blir en farlig sovepute.

I Minervas kommentar 20. mai foreslår Aksel Fridstrøm å brenne all innsamlet plast i den tro at den ikke kommer på avveie. Sjelden har ordtaket «å tisse i buksa for å holde seg varm» passet bedre. Han ønsker altså å energiutnytte all brukt plast for deretter å produsere alt vi har behov for, fra ny råvare. Uten å bruke de begrensede ressursene verden har så mange ganger som mulig.

Prognoser viser en tredobling av global plastbruk innen 2050. Plast er et lett og sterkt materiale med verdifulle egenskaper og har vært en forutsetning for utvikling av det moderne samfunnet. Det er urealistisk å drømme om et plastfritt samfunn.

Det er både naivt og farlig å motivere til å brenne plast etter første gangs bruk. Det vil kreve at all plast vi bruker er jomfruelig og rett fra enten olje eller fornybar kilde. Det er verken miljøriktig, bærekraftig, og løser ei heller den store utfordringen med plast som allerede er på avveie.

Fridstrøm har rett i at vestlige land har håndtert plastavfallet sitt dårlig og funnet lettvinte løsninger for sitt innsamlede avfall i asiatiske land.

Kinas importrestriksjoner har rystet en hel plastverden og resultert i store utfordringer med avsetning av innsamlet plast til materialgjenvinning. Heldigvis følger andre store asiatiske land etter Kina og stenger grensene for ukritisk import av plast.

Norge har stått i bresjen for å få plast inn i Baselkonvensjonen og bransjen jubler for implementeringen. Baselkonvensjonens hensikt er å beskytte mennesker og miljø mot negative effekter. De nye reglene som på rekordtid er besluttet skal nettopp hindre dumping av innsamlet plast.

Selv om situasjonen nå er krevende, vil det på lengre sikt tvinge frem økt sorterings- og gjenvinningskapasitet i Europa og også i Norge, noe som er positivt. EUs sirkulære økonomipakke vil legge ytterligere press på teknologisk utvikling, innovasjon og nye prosjekter, særlig med tanke på plastemballasje fra husholdninger. Nye grønne arbeidsplasser vil etableres.

EU har signalisert at de vil stille krav til produsenter og bedrifter om økt bruk av resirkulerte råvarer i deres produkter og emballasje. Grønt Punkt Norge er opptatt av å motivere norsk næringsliv til design for gjenvinning og kutte bruk av unødig plast. Vi gjennomfører tiltak som skal sikre sporbarhet på plastemballasjen fra innsamling til den faktisk er materialgjenvunnet. Veien framover er innsats for en sirkulær økonomi med styrket kontroll med materialstrømmene.

Ved å påvirke og motivere til å bruke resirkulerte råvarer i produksjonen kan vi øke etterspørsel og bidra til å bedre markedet. På kryss og tvers av Norge skjer det innovasjon rundt gjenvinning av kortreist plast og nye sorterings- og gjenvinningsanlegg planlegges. Det er kun ved å ha ambisiøse mål og virkemidler som fremmer det sirkulære kretsløpet at vi kan nå de miljømålsettinger EU og Norge har vedtatt. Europa må og skal klare å håndtere eget avfall.

La det være helt sikkert – vi skal gjøre alt vi kan for å hindre at plast kommer på avveie. Sammen! Alle land må hjelpe hverandre til dette, dele våre erfaringer og iverksette effektive virkemidler for juks og dumping. Men vi skal aldri slutte å bruke ressursene våre flere ganger.

Bli abonnent

Da får du tilgang til alle artikler. Det tar under ett minutt.

Prøv i en måned for 1,-
Allerede abonnent? Logg inn

Fra forsiden