Granskning av forskning ved atomreaktor: Vil se på konsekvenser for sikkerhet

Granskningen av det antatte forskningsjukset vil se på konsekvensene for sikkerhet også andre steder enn der forskningen har pågått. Det opplyser forskningsdirektør Nils Morten Huseby.

Publisert   Sist oppdatert

I en pressemelding opplyser direktøren for Institutt for Energiteknikk (IFE) at de har iverksatt en intern granskning etter mistanke om mulig forskningsjuks ved reaktoren i Halden. Instituttet har ansvaret for Norges eneste kjernereaktorer på Kjeller og i Halden.

– Informasjonen vi har fått dreier seg om mulig endring av forskningsresultater i noen prosjekter ved Haldenreaktoren flere år tilbake i tid. Vi tar dette svært alvorlig og satte umiddelbart i gang en eksternt ledet gransking, som pågår nå, opplyser Nils Morten Huseby, administrerende direktør ved IFE.

Det opplyses videre om at prosjektene informasjonen gjelder, er sluttført for mange år siden, og at situasjonen har ikke ført til fare for helse, miljø eller sikkerhet i Halden. Reaktoren i Halden ble vedtatt stengt i 2018, og informasjonen er fremkommet i forbindelse med forberedelsene til nedbygging av reaktoren.

IFE inngår i flere internasjonale forskningsprosjekter innenfor nukleærteknologi og utveklser gjennom dette sine funn med partnere i utlandet.

Kan ikke opplyse om materialet av hensyn til granskningen 

På spørsmål fra Minerva om hva slags forskning som kan være rammet av forskningsjuks opplyser Huseby at det er snakk om forskning på materialer i reaktoren.

Av hensyn til den pågående granskningen vil han imidlertid ikke si noe om hvilke materialer det er snakk om.

Huseby opplyser videre at den pågådende granskningen vil se på hvilke potensielle konsekvenser forskningsjukset kan hatt for sikkerhet andre steder enn i Halden.