Mediekritikk

Grov regnefeil i Aftenposten

Bilde: Kjetil Ree, CC BY-SA 3.0

Nei, miljøfartsgrensen i Oslo koster ikke 4 milliarder i tidstap. Det burde både studentene som har regnet feil og Aftenpostens journalist ha forstått, før de ble gjort oppmerksom på det av utenforstående etter publisering.

Aftenpostens Sveiung Berg Bentzrød skriver i dag om en masteroppgave fra Norges Handelshøyskole som har beregnet gevinster og kostnader ved Oslos miljøfartsgrense. De finner ingen effekt på lokal forurensning og dermed ingen miljøeffekt. Derimot finner de at siden reisetiden går opp – i praksis reduseres farten med 5,8 km/t, så oppstår det et tidstap, beregnet til 40 sekunder per reise.

Men når dette skal omgjøres til kroner og øre, går det helt i ball for de to studentene og deres veileder, som er medforfatter på paperet, nemlig førsteamanuensis Torfinn Harding.

Regnestykket deres er som følger: ”199 NOK x 1.79 hours = 355 NOK. Total time loss cost: 1.79 hours x 199 NOK x 1.5 passengers x 9,166,099 Vehicles = 4,888,100,859 NOK”

De regner nemlig antall turer to ganger. Først ganger de de 40 sekundene med antall turer per år innenfor perioden med miljøfartsgrensen for å komme til 1,79 timer. Det hadde vært konsistent med at de senere i regnestykke ganger med antall turer pr. dag. Men det gjør de ikke. De ganger med antall turer per år.

Bli abonnent på Minerva, høyresidens nettavis: Kun 1,- første måneden!

La oss se på realitetene, basert på det de tre har kommet frem til. I løpet av året er det 9.166.099 turer som blir forsinket. Hver med 40 sekunder, og med 1,5 passasjerer blir det 1 passasjerminutt forsinkelse per tur. Ganger vi med antall turer blir det 152.767 timer, til en timeskostnad på 199 kroner, til sammen 30,4 millioner kroner. Fra dette trekkes noe innsparte drivstoffkostnader, som er tilsvarende overvurdert i studentenes utregning.

Dersom et resultat virker helt urimelig, er det lurt å regne en gang til. I oppgaven gjør studentene et nummer av at tapet utgjør 8 prosent av Oslo kommunes driftsutgifter. Her burde noen alarmklokker gått av både hos dem og deres veileder. De vil altså ha oss til å tro at det at en del av byens arbeidstakere en del av året blir forsinket med 40 sekunder til jobb skulle utgjøre en så enorm sum, sammenlignet med byens store offentlige utgifter.

Og alarmklokkene burde ringt hos Aftenpostens journalist (som jeg for øvrig har tatt i en grov feil på transportområdet tidligere).

Selv om tidskostnadene er beskjedne, er likevel den andre konklusjonen i studien – ingen miljøeffekt, interresant.

Jeg slo alarm på twitter, og MDGs Torkil Vederhus har også gjort oppmersom på feilen på Facebook. Mens jeg skrev denne artikkelen har Aftenposten rettet feilen. Min kritikk mot journalisten står likevel. Dette burde han ha fanget opp.

OPPDATERT: Aftenposten har laget en egen sak med dementi. Hele ansvaret legges på NHH. (NTB videreformidlet også Aftenpostens feil, og ikke alle deres abonnenter har senere fått med seg rettelsen). 

Mediekritikkspalten er støttet av Fritt Ord. 

Bli abonnent

Da får du tilgang til alle artikler. Det tar under ett minutt.

Prøv i en måned for 1,-
Allerede abonnent? Logg inn

Fra forsiden