Nyhet

Gruppen bak Extinction Rebellion: Utelukker ikke vold og ødeleggelse av eiendom

Den britiske organisasjonen Rising Up!, som står bak kampanjen Extinction Rebellion, utelukker ikke bruk av vold og ødeleggelse av eiendom.

Bilde: Julia Hawkins / CC

Minerva har sett nærmere på Extinction Rebellion, gruppen norske akademikere og kulturpersonligheter stiller seg bak i sin støtte til elevstreiker for klimaet.

I et støtteopprop for elevdemonstrasjoner for klimaet skrev 25 norske akademikere og kulturpersoner sist uke at de stiller seg bak opprørserklæringen til Extinction Rebellion Norge.

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen kritiserte da oppropet – som blant annet er signert av Thomas Hylland Eriksen, tidligere høyesterettsdommer Ketil Lund og biologiprofessor Dag O. Hessen – for å ha det han mener er en antidemokratisk tone.

Også Minervas redaktør Nils August Andresen er kritisk til det han mener fremstår som en pompøs flørt med autoritær og totalitær ideologi. Han viser også til at teksten i oppropet i hovedsak består av en oversettelse fra en engelsk tekst forfattet av Extinction Rebellion International.  

Radikal moderorganisasjon

Extinction Rebellion, som på kort tid har etablert seg i en rekke land, også i Norge, er nemlig en internasjonal grasrotbevegelse med utspring i Storbritannia. Gruppen har blant annet som mål å redusere CO2-utslippene til null innen 2025, og de ønsker å opprette et «folkeråd» som skal overvåke klimaarbeidet.

Klimakrisen, mener gruppen, er prekær og rettferdiggjør derfor bruk av ulovlige aksjonsformer, som gateopptøyer og blokkering av offentlige veier.    

På gruppens hjemmesider finner man et policy-dokument, der det fremkommer det at Extinction Rebellion er en kampanje underlagt den britiske organisasjonen Rising Up!. Dokumentet oppgir at det er fritt frem for aktivister å organisere seg under navnet Extinction Rebellion / Rising Up, såfremt dette gjøres i samsvar med gruppens prinsipper og verdier.

Dokumentet viser videre til Rising Up Reference Document for retningslinjer på hvordan aktivismen skal gjennomføres. Rising Up! omtaler seg selv som en organisasjon som «legger til rette for eskalering av aktiv deltakelse for å fremme samfunnsmessig forandring som et svar på sosial og miljømessig urettferdighet».  

Organisasjonen ser på kapitalisme og nyliberalisme som viktigste årsak til både klimakrisen og «mange andre kriser». Siden det eksisterende systemet ikke er bærekraftig, mener de dette må endres i sin helhet,

We are facing many crises resulting from the system we live under (it’s a form of extreme capitalism called neo-liberalism). The system is based on unsustainable and increasing amounts of debt. It is causing gross inequality, poverty, mass misery, and species extinction. (…) There are many issues and to change anything, we have to change everything. We have to change this system, in support of the most basic of universal values – the right to life.

Gruppen fremholder videre at klimautfordringen bare kan løses ved en «desentralisering av makt», og at denne skal finne sted som følge av et folkeopprør, som også omfatter «mer risikofylte former for sivil ulydighet». Deretter ser Rising Up! for seg oppbyggingen av et «ekte demokrati»:

Support and encourage a citizens uprising in the UK (of about 2 million people) involving low level and higher risk acts of civil disobedience by some (with others willing to support those that take actions). When ready, create a participatory, democratic process that discusses and improves a draft manifesto for change and a new constitution. This will involve creating a genuine democracy, alongside an economy to maximise well being and minimise harm.

Støtter bruk av vold

I sitt instruksjonsmateriale til aktivister anbefaler Rising Up! taktikker som polarisering og gjengjeldelsesaksjoner («Attrition Actions»). Særlig mellomstore organisasjoner sårbare overfor gjengjeldelsesaksjoner, skriver gruppen.

Mens Extinction Rebellion på sine hjemmesider understreker at de er motstandere av vold, mener gruppens moderorganisasjon derimot at vold «i visse tilfeller kan være et nødvendig virkemiddel»:

At the same we also recognise that many people and movements in the world face death, displacement and abuse in defending what is theirs. We will not condemn those who justly defend their families and communities through the use of force, especially as we must also recognise that it is often our privilege which keeps us safe. We stand in solidarity with those whom have no such privilege to protect them and therefore must protect themselves through violent means; this does not mean we condone all violence, just that we understand in some cases it may be justified.  Also we do not condemn other social and environmental movements that choose to damage property in order to protect themselves and nature, for example disabling a fracking rig or putting a detention centre out of action. Our network, however, will not undertake significant property damage because of risks to other participants by association.

Extinction Rebellion Norge ønsker ikke å besvare Minervas spørsmål om hvorvidt de stiller seg bak Extinction Rebellion International og RisingUp! sine målsetninger og bruk av virkemidler.

I sitt påmeldingsskjema etterspør imidlertid Extinction Rebellion Norge opplysninger om hvorvidt de som melder seg inn i gruppen, er villige til å risikere arrestasjoner og/eller domfellelse.  

Skjermdump fra Extinction Rebellion Norges nettsider.

Akademikere

Minerva får opplyst av Extinction Rebellion Norge at forfatter Erland Kiøsterud er initiativtaker og den som har organisert oppropet de norske akademikerne og kulturpersonlighetene har skrevet under på.

Han opplyser til Minerva at han selv vil publisere en egen redegjørelse og at han velger å svare for sitt engasjement på den måten.

Når det gjelder demokratiforståelsen i Extinction Rebellion, står den, slik jeg forstår det, solid plantet i Vestens demokratiske tradisjoner. Det nye med Extinction Rebellion er, slik jeg ser det, dens knoppskytende form; at den setter selve det politiske i stedet for enkeltsaker på agendaen og dens vektlegging av regenerativ kultur.

Helge Drange, som er klimaforsker tilknyttet Bjerknessenteret og professor ved Geofysisk institutt, UiB, er en av dem som har signert oppropet. På spørsmål om hvorvidt han stiller seg bak retorikken, virkemidlene og målsetningene som gruppen tar i bruk, svarer han følgende:

Jeg forholder meg til Extinction Rebellion Norge sine oppgitte verdier, prinsipper og krav samt annen informasjon som er publisert ved Extinction Rebellion Norges nettside.  

Han skriver at det her fremkommer at Extinction Rebellion Norway er klar på ikke-vold.

Dette punktet er grunnleggende viktig for meg.

Bli abonnent

Da får du tilgang til alle artikler. Det tar under ett minutt.

Prøv i en måned for 1,-
Allerede abonnent? Logg inn

Fra forsiden