Gryende forsvarsopprør i Høyre

Flere Høyre-fylkeslag ber partiet følge opp 2-prosentsmålet for forsvaret

Publisert Sist oppdatert

Etter at forsvarsminister Frank Bakke-Jensens sendte svar til Stortinget om forsvarets finansiering har flere av partiets fylkeslag vedtatt resolusjoner om å benytte to prosent av BNP på forsvar innen 2024.

I forsvarsministeren svar til Stortinget fremkommer det at Forsvaret kun vil ha 1,5 prosent av BNP til disposisjon i 2024 med dagens forsvarsplaner.

«Med de forbehold og den usikkerhet som er beskrevet, anslås det at BNP-andelen med den opptrappingsplanen som er beskrevet i Prop. 151 S (2015–2016) og den påfølgende stortingsbehandlingen, for Norges del vil være på om lag 1,5 prosent i 2020. Dette gitt at dagens prognoser holder seg og langtidsplanen finansieres. Med de samme forbehold og hvis planforutsetningene holdes uendret estimeres det at andelen vil ligge på rundt samme nivå frem mot 2024» skriver Frank Bakke-Jensen i sitt svar til Stortinget.

For å lese denne saken må du være abonnent

Et abonnement gir tilgang til alt innhold og vi har følgende tilbud

Minervas digitale årsabonnement,
første to uker kr 1,-

Bestill her

Minervas digitale månedsabonnement,
første to uker kr 1,-

Bestill her

Digitalt årsabonnement og kvartalstidsskrift til 1050 kr i året

Bestill her