Hærens museumsvoktere på krigsstien

Frykten for hva den pågående landmaktutredningen kan komme til å konkludere med, er tydeligvis i ferd med å skape panikk i deler av hærmiljøet. Det bærer en del av debattinnleggene preg av.