Politikk

– Man har handlet altfor sent

Mange beboere er stolte av bydelen sin, men det er også store problemer med utenforskap og økende kriminalitet på Holmlia.

Bilde: Inge Knoff / Flickr

Utviklingen på Holmlia kan umulig komme som noe sjokk for våre folkevalgte.

I går var jeg i likhet med store deler av norsk rikspresse til stede på «folkemøte» på Holmlia. Jeg arbeider med en større sak om bomiljøet i bydelen, så dette blir bare  noen raske observasjoner.

Andre medier har viet mest oppmerksomhet til at mange buet da Sylvi Listhaug advarte mot «svenske tilstander».

Ser vi på våre naboland hvor det bor en høy konsentrasjon av innvandrere, har det gått i feil retning, sa Listhaug.

Det var etter at læreren  hadde sagt at han var redd for statsråden, som, påstod han, snakker om mennesker «som undermennesker, som lavere kaster».

Jeg har ikke sett kommentarer eller saker i mediene som påpeker det mange konstaterte fra talerstolen, nemlig at publikum i salen ikke gjenspeilet befolkningssammensetningen i bydelen: Det var få unge og det var få med minoritetsbakgrunn.

Sylvi Listhaug ser ut til å skape bråk overalt hvor hun beveger seg.

Fremskrittspartiet

Faktisk tok det rundt en time og femten minutter fra møtet startet til en person med minoritetsbakgrunn tok ordet. Det var Shabaz Tariq, som brukte taletiden til å angripe statsråd Listhaug. Det var det også mange andre som gjorde.

Forøvrig var det lite konkret fra statsråden. Etter de hissigste ordvekslingene bidro hun selv med å tone ned konfliktnivået og understreket at hun ikke hadde kommet til Holmlia for å snakke om innvandring. Det var tilsynelatende mange fornøyd med, eller, som en SV-politiker sa det: «På Holmlia er det ikke innvandrere, men medvandrere».

Mange opplever at tryggheten er truet. Jon Roger Lund, leder for Oslopolitiets Enhet Øst. 

Tryggheten truet

Andre ord som gikk igjen fra mange av talerne, var «flere ressurser». Mange holdt også innlegg om at de var stolte av å være fra Holmlia.

Leder for Oslo-politiets Enhet Øst, John Roger Lund, uttrykte seg imidlertid annerledes:

«Mange opplever at tryggheten er truet», konstaterte han. Han snakket om 22 personer som var kjenninger av politiet og stod bak problemene i bydelen.

Lund beskrev en bydel truet av gjengkriminalitet, hvor svært unge tenåringer lokkes inn som løpegutter for de organiserte kriminelle. Senere uttrykte også Holmlia-kapellan Bendik Vollebæk (han er sønn av tidligere KrF-statsråd Knut Vollebæk) sin overraskelse over hvor små pengebeløp som skal til for å få  noen til å velge en kriminell løpebane. Ifølge kapellanen viser det at et av problemene i bydelen er fattigdom.

«Det er noen svært få som ødelegger», sa Jon Roger Lund og høstet stor applaus.

Det gjorde også innlegg som advarte mot å svartmale situasjonen i bydelen. SVs stortingsrepresentant Petter Eide anklaget også politiet for å drive med unødvendige ransakinger og id-kontroll av minoritetsungdom. Mange klappet.

– Ja, vi bruker visitasjon der vår etterforskning viser at det kan bli begått voldshandlinger, svarte politisjef Lund og understreket at det ikke skjer uten gode grunner.

Det høstet mindre applaus.

Minerva er høyresidens nettavis: Bestill abonnement her, nå bare 1,- ut april!

Sviktet

Generelt høstet man ikke applaus på møtet ved å beskrive problemer. Kanskje det også forklarer hvorfor så mange var opptatt av å «fremsnakke» Holmlia. «Vi er den beste bydel», som Shabaz Tariq sa.

Men noen  er mer konkrete. «Vi har sviktet», sier en ungdomsarbeider med minoritetsbakgrunn. En lærer på Holmlia ungdomsskole forteller at de i lange perioder har opplevd at politiet har vært fraværende.

Artikkelen fortsetter under lenken. 

Jakten på parallellsamfunn

Bekymret

Jeg vandrer ut av Holmliahallen, en flott idrettshall hugget inn i betongen like ved blokkbebyggelsen rundt senteret. Jeg har en uro for at de problemene som råder i bydelen, ikke egentlig har kommet opp til overflaten under dette møtet. Jeg tar imidlertid en prat med stortingsrepresentant Jan Bøhler (Ap), som i lang tid har vært bekymret for utviklingen i området.

– Nå er det viktigste forebyggingen å få tatt bakmennene og det kriminelle miljøet. De har bygget seg opp en så sterk posisjon og har så stor tilgang tilressurser, penger vold og narkotika,  bruker ekstrem vold og setter ungdom i gjeld. Hvis politiet ikke greier å ta bakmennene, kommer dette til å fortsette.

Jan Bøhler er stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet. (Foto: Arbeiderpartiet [CC BY-SA 2.0]

– Menerer du at man har handlet for sent?

– Altfor sent, det har bygget seg opp gjennom mange år.

 Det er veldig farlig å la episoder gå forbi uten at det tas alvorlig nok. I mai 2014 ble flere politibiler steinet her ute. Det ble så vidt omtalt og fulgt opp. Det burde ha ført til at alarmklokkene virkelig slo. Faresignalene har vært her lenge og man har for lenge snakket om at man ikke skal gi de kriminelle status ved å kalle dem gjenger.

– Litt naivt?

– Ja, man vil ikke snakke om det. Det gjelder også fra politiets side. Forebygging nå handler først og fremst at bakmennene ikke kan fortsette å holde på.

– Man er for lite opptatt av å beskrive problemene?

– Det er veldig lett at alle er enige om det positive man skal gjøre i forebygging. Det er det lett å snakke mye om, det må gjøres det og, men sånn som det er nå, er den viktigste forebyggingen å stoppe bakmennene og kjernen i de miljøene.

– Hva tenker du om at SVs stortingsrepresentant Petter Eide kritiserer politiet?

– Jeg mener det er viktig å støtte politiet og kreve en sterkere politiinnsats, sier Bøhler, som mener politiet snarere bør visitere og ransake flere fra disse miljøene:

– Man må nå bestemme seg for at man vil fjerne volden.

– Føler du deg trygg på at ransakingen ikke er rasistisk motivert?

– Ja.

Bli abonnent

Da får du tilgang til alle artikler. Det tar under ett minutt.

Prøv i en måned for 1,-
Allerede abonnent? Logg inn

Fra forsiden