Debatt

Håpløs uttalelse fra Robert Mood

Når Robert Mood sammenlikner Listhaug med Putin, bidrar han til å undergrave demokratiske verdier, skriver Eirik Løkke.

Bilde: Kremlin.ru. [CC BY 4.0]

Trump er ikke lenger alene om å komme med bisarre Putin-utspill.

Da presidentkandidat Trump, i et intervju, ble bedt om å sammeligne Obama og Putin, svarte han at sistnevnte i hvert fall «var i stand til å vise lederskap» – underforstått; i motsetning til Barack Obama. Sammenligningen er selvsagt helt hårreisende, men det er slike Trump-uttalelser vi etter hvert har blitt vant til.

Men den amerikanske presidenten er ikke lenger alene om å komme med bisarre Putin-utspill. I dagens Aftenposten uttaler Robert Mood at Sylvi Listhaug «er mer skremmende» enn Vladimir Putin. I en tid hvor det liberale demokratiet er under press, blant annet på grunn av Putin, er Moods utspill oppsiktsvekkende.

Det burde være unødvendig å utdype hvorfor forskjellene på Listhaug og Putin er så store at sammenligningen, for ikke å si konklusjonen, faller på sin egen urimelighet. Men all den tid Mood faktisk har sagt dette, kan det være på sin plass å gi en kort begrunnelse.

Rent bortsett fra det åpenbare faktum at Sylvi Listhaug representerer demokratiske verdier, mens Putin representerer mye av det motsatte – så er Listhaug del av en regjering som blant annet omfavner det sivile samfunn gjennom et beskyttende lovverk og milliarder av kroner i støtte. Putin på sin side kveler sivilsamfunnet ved å undertrykke all form for opponerende tenkning. Mens Listhaug er opptatt av å lage handlingsplaner mot hatkriminalitet, er hatkriminalitet en sentral del av strategien til Putin.

For ikke å glemme:  I motsetning til Listhaug har Putin iverksatt offensive operasjoner for å destabilsere demokratiet og underminere vestlige, liberale verdier. Det burde med andre ord være tydelig hvorfor sammenligningen til Mood er absurd.  

Det er paradoksalt at Moods utspill antagelig vil bidra til nøyaktig det samme som han beskylder Listhaug for – mer polarisering.


For all del, det finnes gode grunner til å kritisere Sylvi Listhaug. Jeg har selv kritisert henne for splittende retorikk. Men det må da være mulig å holde det innenfor rimelige proporsjoner? Det er paradoksalt at Moods utspill antagelig vil bidra til nøyaktig det samme som han beskylder statsråden for – mer polarisering.

Og apropos retorikk: Måten Putin ordlegger seg på er vel ikke akkurat mildere, mindre farlig eller mindre polariserende enn Listhaugs?

Videre bør det være rimelig enkelt å skille mellom personer som står for demokratiske verdier og personer som ikke gjør det. Den forskjellen er essensiell.

Når Robert Mood ikke evner å være krystallklar på dette skillet, så bidrar han til å undergrave demokratiske verdier i en tid da det motsatte er maktpåliggende.

 

Fra forsiden