Minerva

Har advart flere ganger mot å splitte KrF

Bilde: Kristelig Folkeparti

Til tross for at flere røde KrFere er svært skuffet, vil ikke Tore Storehaug se et splittet parti. Han er glad for at Knut Arild Hareide nå viser tillit til Kjell Ingolf Ropstad og landsmøtets valg.

Til tross for at Kristelig Folkepartis landsmøte har konkludert i samarbeidsspørsmålet, er ikke dramatikken i partiet over.

Fra begge sider fremsettes det beskyldninger om bruk av illegitime virkemidler og sabotering. For å skaffe oss et overblikk over situasjonen har Minerva valgt å intervjue stortingsrepresentant Tore Storehaug. Han er valgt inn for KrF fra Sogn og Fjordane, og har lenge vært kjent som en av de største tilhengerne av Knut Arild Hareides foreslåtte venstrevri. Vi møter Storehaug i kantinen på Stortinget.

Når forstod dere at Knut Arild ikke lå an til å vinne landsmøtet?

– Det forstod vi etter at Rogaland besluttet å sende kun blå delegater på sitt årsmøte. Det hadde vi ikke regnet med.

– Men den røde siden gikk vel ikke glipp av mer enn 3-4 delegater i Rogaland. Dersom dette var avgjørende, må vel strategien ha vært veldig risikabel?

Ja, men det som lå bak Knut Arilds råd var en strategisk analyse og beslutning om at dagens situasjon ikke var bærekraftig for partiet. Så sammenliknet med den situasjonen partiet var i, var dette bedre, selv om det ikke var risikofritt.

– Under landsmøtets behandling skrev VG at åtte delegater vurderte å snu, trodde dere ikke på det?

Nei, det var det få som trodde på. Vi visste at de som var valgt, følte en forpliktelse til å stemme i tråd med det mandatet de hadde fått. Og det viste seg å være riktig også.

– Mange fikk innrykk av at Høyre hadde større forståelse for KrF

– Hvor viktig var abortsaken for at KrFs retningsvalg endte slik det gjorde?

– Det er klart at det er noe som har blitt løftet frem av flere. Jeg tror det er to ulike opplevelser av hva dette betydde. Mange fikk inntrykk av at Høyre hadde en langt større forståelse for KrFs saker enn hva man kunne se i Arbeiderpartiet. I tillegg husket mange tilbake til hvordan Høyre stod lojalt bak vedtaket om reservasjonsrett for leger, som var en annen sak som var veldig viktig for KrF. På samme tid er det nok mange som ikke er helt komfortable med at det ble en slags regjeringsforhandling før partiet hadde konkludert, og at måten spørsmålet kom opp på, ville føre til enda en skyttergravskrig som ikke hjelper på det vi ønsker å oppnå.

– Er det ikke mulig å se for seg at folk først bestemte seg for at de ville samarbeide til høyre og så kom fram til at man ville bruke dette argumentet, og ikke omvendt?

– Det er et veldig godt spørsmål. Nå ber du meg om å generalisere mer enn hva jeg tror er fornuftig, men det er klart at vi mennesker er ofte slik at vi først tar et valg og så kommer trekkende med begrunnelsen etterpå. Det er nok ikke utenkelig at denne tendensen også har vært til stede i denne prosessen.

– Hvordan har situasjonen i partiet vært etter landsmøtet?

For de av oss som ønsket et annet utfall, er det klart at det har vært tøft. Jeg mener det som likevel har vært bra, er at Knut Arild etter nederlaget har vært opptatt av at å samle partiet gjennom å vise tillit til både Kjell Ingolf og Olaug, og at de fikk landsmøtet med seg på sitt valg.

– Hva legger dere i det?

– Det betyr ikke at det kun er en fløy som skal få gjennomslag for all sin politikk og tildeles alle posisjoner, men det betyr at det strategiske valget om hvilken retning vi skal samarbeide er tatt og at dette nå skal gjennomføres.

– Som et lite parti i en flertallsregjering er vi redde for kjøttvekta

– Hva betyr dette for hvordan dere vil forholde dere til et forhandlingsresultat levert av Kjell Ingolf Ropstad, vil den røde siden da støtte det uansett?

– Nei, på ingen måte. Det er forskjell på strategi og politikk. Det strategiske valget om å samarbeide til høyre er tatt, men politikken må speile hele bredden i partiet, slik at alle blir fornøyde. Særlig klimapolitikken og distriktspolitikken vil være viktig.

– Er det mulig at dere vil forkaste forhandlingsresultatet, dersom dere ikke blir fornøyd med hva Ropstad får til?

– Det er vanskelig å forskuttere. Vi vet ikke hvor det ligger, men å forhandle om å gå inn i en flertallsregjering er ekstra krevende, fordi vi har ikke lenger har Stortinget som en kraft som kan korrigere politikken mot sentrum. Som et lite parti i en flertallsregjering er vi redde for kjøttvekta, så det er veldig høye forventninger til hva avtalen skal inneholde. Med en flertallsregjering blir politikken låst de neste tre årene, så da blir detaljene i avtalen veldig viktig.

– Hvor viktig vil gjennomslag i abortsaken være for hvordan forhandlingsresultatet blir vurdert?

– Det er totalen som partiet vil vurdere, men kampen mot sorteringssamfunnet er noe som får alle KrF-hjerter til å banke. Så det er viktig, men politikken må også breddes ut.

– Er der dere ikke redde for at når dere trekker frem abortsaken, vil støyen rundt denne saken drukne alle andre gjennomslag dere får?

Jo, det er det klart mange av oss er veldig bekymret for. Og det utløser også frustrasjon hos flere av oss fordi vi har ambisjoner om å sette et tydelig KrF-stempel på mange andre politikkområder også, for eksempel hvordan reduksjon av forbruket må inn i klimapolitikken, men det får vi ikke den samme oppmerksomheten rundt.

Nytt parti?

– I Facebook-gruppen “Heia Hareide” arrangerer de nå avstemning om hvorvidt man bør lage et nytt parti, hva synes du om det?

Det har jeg advart mot flere ganger. Jeg tror det er veldig vanskelig å lykkes med det. I tillegg er det Knut Arilds ønske at partiet skal være samlet.

 

Bli abonnent

Da får du tilgang til alle artikler. Det tar under ett minutt.

Prøv i en måned for 1,-
Allerede abonnent? Logg inn

Fra forsiden