Nyhet

Hareide ville ikke godkjenne regjeringsplattform uten endring i abortloven

Bilde: Stortinget (CC BY-NC-ND 2.0)

Bak lukkede dører på Kristelig Folkepartis landsstyremøte roste Knut Arild Hareide KrFs forhandlingsresultat, men ville likevel ikke stemme for.

Da Kristelig Folkepartis landstyre torsdag klokken 14 møttes på Quality Airport Hotel på Gardermoen for å ta stilling til fremforhandlede regjeringsplattformen var det få som på forhånd hadde ventet kamp til siste slutt om utfallet. Det skulle imidlertid vise seg å være en feilaktig antagelse.

Før møtestart hadde samtlige av landsstyrets medlemmer måtte levere alle former for elektroniske kommunikasjonsmidler som mobiltelefoner, smart-klokker, datamaskiner og iPads for de neste syv timene å være isolert fra omverden i et stadig mer lufttett rom, med vafler med seterrømmme som eneste næringspåfyll.

På sine respektive plasser får KrFerne utdelt den 108 sider lange fremforhandlede regjeringsplattformen. De fleste av landsstyrets medlemmer er ikke kjent med plattformens innhold på forhånd, men det finnes noen unntak.

Kjell Ingolf Ropstad, Olaug Bollestad og Erik Lunde har forhandlet på vegne av partiet og er godt kjent med innholdet. I tillegg til disse tre har en ressursgruppe som forhandlingsdelegasjonen har rådført seg med fått innsyn i de løpende forhandlingene. I denne ressursgruppen har blant annet Knut Arild Hareide, Hilde Ekeberg, Hans Olav Syversen, Hans Fredrik Grøvan og Tore Storehaug deltatt.

Få kjente til plattformen

Når landsstyremøtet starter, gjør likevel daværende partileder Knut Arild Hareide et poeng ut av at han selv ikke har fått lese mer enn en tredjedel av plattformens innhold – som altså er langt mer enn de fleste andre. Ifølge Minervas kilder er det ingen andre blant deltagere i ressursgruppen som gjør noe poeng ut av at ressursgruppen ikke har vært mer involvert eller ikke har hatt fått lese hele dokumentet på forhånd.

Landsstyret bevilger seg selv så halvannen time til å lese gjennom det over hundre sider lange dokumentet. Deretter presenterer forhandlingsdelegasjonen forhandlingsresultatet for landsstyret.

I denne presentasjonen går Kjell Ingolf Ropstad nøye gjennom det han mener er viktige seire, men viser også frem de områder der KrF ikke har fått gjennomslag i forhandlingene.

Olaug Bollestad tar en mer tilbaketrukken rolle og bruker ikke mye taletid på å gå inn i dokumentets detaljer. I stedet snakker hun om at dette har vært en vanskelig tid for partiet og forsøker å skape en mest mulig forsonende stemning i møtet.

Erik Lunde, som støttet Hareides linje på KrFs landsmøtet, snakket under presentasjonen om hvordan det har vært å delta i forhandlingene med dette utgangspunktet og brukte tid på å fremheve det han mente var seire for partiets venstreside. Lunde anbefalte så forhandlingsresultatet for landsstyret.

Ville endre abortlovens 2C

Etter presentasjonen fikk landsstyret stille spørsmål til delegasjonen for å få klargjort innholdet i plattformen, før landsstyret tok en pause.  Det var da landsstyret kom tilbake fra denne pausen, at rabalderet startet.

Partileder Knut Arild Hareide tok ordet og roste først forhandlingsdelegasjonen og deres gjennomslag på blant annet tvilling-abort og klima. Så fremhever Hareide at han anser det som et nederlag at KrF ikke har fått gjennomslag for å endre abortlovens paragraf 2C.

Dette mente Hareide var særlig problematisk, da det etter hans syn var slik at denne saken hadde vært avgjørende på KrFs landsmøte. I tillegg fremhevet Hareide at plattformen hadde gitt for store gjennomslag til FrP.

Likevel påpekte Hareide at dette forhandlingsresultatet var det absolutt beste partiet kunne håpe på med de borgerlige partiene, men at han likevel ikke var sikker på at han kunne stemme for plattformen og imøteså landsstyrets diskusjon om dette.

En ny dynamikk

I følge kilder Minerva har snakket med, endret innlegget dynamikken i møtet. Hareide åpnet for at plattformen kunne forkastes, til tross for at man isolert sett hadde fått et godt forhandlingsresultat. Flere andre i landsstyret kunne nå støtte seg på Hareides argumentasjon.

I løpet av den flere timer lange debatten mottar Hareide støtteinnlegg fra flere landsstyredelegatene. Når Hareide opplever at noen snakker imot ham, vrir han seg i stolen. Særlig signaliserte Hareide at han var ukomfortabel da Erik Lunde forsvarte plattformen ved å vise til gjennomslag for den røde siden. I følge Minervas kilder signaliserte Hareides kroppsspråk helt tydelig at han ikke var enig.

Etter flere timer med debatt endte likevel voteringen i landsstyret med et knappest mulig flertall for regjeringsplattformen – med 19 stemmer for og 17 stemmer mot. Stortingsgruppen fikk så mulighet til å tolke dette rådet. En enstemmig stortingsgruppe anbefalte da plattformen.

Det har ikke lykkes Minerva å få en kommentar fra Hareide selv på opplysningene i denne saken. 

Bli abonnent

Da får du tilgang til alle artikler. Det tar under ett minutt.

Prøv i en måned for 1,-
Allerede abonnent? Logg inn

Fra forsiden