Forsiden

Helsegevinsten tåkelegges

Fanatiske anti-røykere vil forby e-sigaretter, selv om de ville gitt mange nordmenn et langt mindre helseskadelig alternativ. Svar til Sanner & Grimsrud.

Fanatiske anti-røykere vil forby e-sigaretter, selv om de ville gitt mange nordmenn et langt mindre helseskadelig alternativ.

I dagens Aftenposten skriver Tore Sanner og Tom K. Grimsrud en kronikk om e-sigaretter med overskriften ”helsefaren tåkelegges”. Den er en eneste stor tåkelegging av helsegevinstene ved e-sigaretter.

De to medisinernes grunnleggende feil er at de setter opp sitt ideal – et røykfritt samfunn, mot en måte å få i seg nikotin på som er langt mindre farlig enn vanlig tobakksrøyking. For dem finnes bare en løsning – en total utryddelse av tobakken. Alle som røyker må slutte med det – punktum. Da blir alle mellomløsninger uønsket, ja direkte livsfarlige, slik helseutopistene ser det.

Men virkeligheten er ikke slik, siden Sanners lange kamp for totalforbud ikke vil bli kronet med hell med det første, og selv et slikt forbud ville vise seg omtrent like effektivt som forbud mot andre rusmidler. I virkeligheten er det helseutopistene som er farlige, ved å gjøre det gode til det bestes fiende.

Flere alternativer får flere til å slutte
Sanner og Grimsrud (heretter S&G) skriver:

”Noen hevder at e-sigaretter er effektive ved røykeslutt, men det foreligger ikke data som gir holdepunkter for at e-sigaretter gir noen bedre hjelp ved røykeslutt enn de medisinske røykesluttprodukter som allerede er tilgjengelige”.

La oss gå ut ifra at dette er korrekt. (Men se denne for data på bivirkninger av det annet produkt – Chantix). Men hva hjelper det at for eksempel nikotinplaster er nesten like effektivt i å få folk til å røyke mindre tobakk, dersom veldig mange røykere ikke er interessert i å forsøke disse alternative produktene. E-sigaretter kan være mer attraktive for dem, ved at disse mye bedre etterligner opplevelsen av å røyke.

Clive Bates, som fra 1997 til 2003 var direktør for Action on Smoking and Health, altså en anti-røykeaktivist, har en mye mer jordnær tilnærming. Han skriver:

“Without anyone in the professional public health field doing anything and without spending any public money, smokers have been quitting, switching and cutting down using e-cigarettes.

These new nicotine products deliver clean nicotine – without the tar, carbon monoxide and volatile hot gases of cigarettes – and as a way of taking nicotine they are pretty near harmless to health. For people who switch from cigarettes, they hugely reduce risk, while satisfying any need for the drug nicotine and some of the behavioural aspects of smoking.  They also reduce passive smoking, irritation, smell, litter, fire risk…  What’s not to like?”

Og et annet sted:

“The key health benefit of these products is determined by how many smokers switch to using them or use them as a staging post to quitting completely. Whether e-cigarettes are 99% or 99.5% less dangerous than cigarettes matters much less than whether they are attractive to smokers.  To be attractive to smokers we need diverse, customisable products and lots of innovation.”

En polstret verden
Som alle formyndere skyver S&G barna foran seg, og viser til at nikotinampullene i e-sigaretter inneholder en dose som kan være dødelig dersom alt inntas samtidig. Det gjelder for voksne, men i enda større grad for barn, som de to velger å fokusere på. Ja, det finnes en slik risiko. Denne må takles på to måter: Gjennom reguleringer som gjør det vanskelig for barn å åpne ampullen, og ved at foreldrene holder utstyret borte fra barn.

Det er utallige måter som barn kan skade seg på i et hjem. (Du har kanskje noen kniver i skuffen? Eller brennevin i skapet? Eller en trapp det er mulig å falle i?). Vi plasserer ikke barna i sterile og polstrede rom av den grunn.

Risiko, men sannsynligvis mye sikrere
S&G viser til at vi vet lite om mulige helseskader fra e-sigaretter i dag, og at erfaringene med tobakk og snus tilsier at slike kan bli påvist senere. Dette er riktig, men så foretar S&G et uvitenskapelig hopp fra dette til konklusjonen:

”Spørsmålet blir om vi bør regne med at e-sigaretter kan gi alvorlige helseskader. Svaret på dette er ”ja”.

Nei – det finnes ikke vitenskapelig grunnlag for en slik konklusjon. Svaret på spørsmålet er ”kanskje”.

Senere påpeker S&G at vi ”ikke kan utelukke” at e-sigaretter kan være kreftfremkallende. Nei, vi kan ikke utelukke det – en slik konklusjon sitter langt inn i mangel på omfattende forskning. Men poenget er at det er svært sannsynlig, på grensen til helt sikkert, at e-sigaretter utgjør en langt mindre kreftfare – og helsefare generelt, enn tobakksrøyking. For mange er dette det virkelige valget de står overfor.

Men S&G holder på:

”Selv om andre nikotinprodukter etter all sannsynlighet er mindre skadelige (enn røyking), er det grunnlag for å vente at e-sigaretter, i likhet med snus, kan gi alvorlige skader ved langtidsbruk”

Nei, det er ikke grunnlag for å ”vente” dette. Men det foreligger en risiko.

På basis av det vi nå vet, vil skadevirkningene være langt mindre enn med tobakksrøyking. E-sigaretter vil altså spare mange liv, og gi en betydelig helseforbedring. Her er Amanda Sandford, research manager ved Action on Smoking and Health i oktober i fjor:

“We cannot say they are 100 per cent safe because there isn’t enough evidence. But in comparison to tobacco products they are safer by several orders of magnitude.”

Economist skrev følgende på lederplass 28. september 2013:

”E-cigarettes are not entirely risk-free. Little research has yet been done about their long-term health effects. Nicotine is, in implausibly large doses, a poison. Even in small ones it is addictive; and the amount of the chemical dispensed by e-cigarettes varies from one brand to another. But it is already clear that whatever health risks may emerge in studies of e-cigarette use, they are vastly less lethal than traditional smokes. (…)

But as far as adults are concerned, they should be subject to less regulation than alcohol (which is far more harmful) and perhaps to no more than caffeine, another addictive and mildly poisonous substance whose widespread use governments see no need to curb. The risk of getting more people addicted to something relatively harmless is well worth taking, given the opportunity for curbing dramatically the world’s single-most-harmful voluntary activity. Politicians should stand back and let a thousand e-cig brands bloom”.

SIRUS publiserte i oktober 2013 en rapport forfattet av Karl Erik Lund som underbygger min konklusjon.

Jeg har tidligere skrevet om hvordan Tore Sanner har bidratt til å frisere forskningen for å underslå de reelle samfunnsmessige kostnadene ved tobakksrøyking.

Bli abonnent

Da får du tilgang til alle artikler. Det tar under ett minutt.

Prøv i en måned for 1,-
Allerede abonnent? Logg inn

Fra forsiden