Nyhet

Helseministeren: Avgått styreleder i Helse Nord har ikke påvirket anskaffelsen av ambulansefly

Bent Høie

Helseminister Bent Høie sier i sin redegjørelse til Stortinget at avgått styreleder for Helse Nord ikke har vært i en posisjon til å påvirke kjøpet av ambulansetjenester.

Marianne Telles eventuelle inhabilitet har ikke hatt noen innvirkning på avtalen.

Mandag ble det kjent at styreleder i Helse Nord, Marianne Telle, valgte å trekke seg fra vervet. Avgjørelsen har kommet etter flere dagers offentlig diskusjon om hennes habilitet i forbindelse med anskaffelsen av ambulansefly.

Men ifølge helseministerens redegjørelse for Stortinget i dag har ikke Marianne Telle hatt noe med den kontroversielle anskaffelsen av flyene å gjøre.

– Jeg vil understreke at det ikke har kommet fram noen opplysninger som tilsier at Marianne Telle har deltatt i anskaffelsesprosessen på en slik måte at det har påvirket prosessen, eller fått informasjon som har gitt henne fordeler i hennes lederstilling, uttrykte helseministeren til Stortinget i dag.

Videre fremkom det av ministerens redegjørelse at anskaffelsen av ambulanseflyene ble ledet av Helse Midt-Norge som hadde styreleder i luftambulansetjenesten på tidspunktet. Marianne Telle er styreleder i Helse Nord, som ikke var direkte involvert i prosessen på samme måte.

– Ingen betydning for avtalen

I lys av disse opplysningen mener jusprofessor Geir Woxholth ved UiO at det er vanskelig å peke på at den avgåtte styrelederen for Helse Nord skal ha skjøttet sin verv på en feilaktig måte.

– Inhabilitet er ikke et skjellsord og innebærer ikke at man har gjort noe ulovlig eller uetisk. Vi har habilitetsregler for å unngå at det oppstår interessekonflikter, og det er helt legitimt å trekke seg hvis og når man er inhabil. Men her ser altså saken ut til å være den at Telle ikke har hatt noe med anbudene å gjøre i det hele tatt, sier Woxholth til Minerva.

– Til nå har det derfor neppe skjedd noe som helst ulovlig eller inntrådt noen inhabilitet.

Og han legger til:

– Til nå har det derfor neppe skjedd noe som helst ulovlig eller inntrådt noen inhabilitet i dette saksforholdet. Inhabilitet er for øvrig et fenomen som er knyttet uløselig til vedtak som treffes. Så lenge man ikke er med på saksforberedelse og/eller vedtakene som treffes, kan man være så inhabil man bare vil. Det er videre ikke tilstrekkelig at man er inhabil for at et avtalen skal bli ugyldig. Det kreves også at det er en rimelig mulighet for at inhabiliteten har påvirket den avtalen som til slutt blir truffet. Hvis man ikke har deltatt verken i saksforberedelsen eller når vedtaket ble truffet, er det vanskelig å se at en eventuell inhabilitet kan ha hatt noen som helst betydning for avtalen.

En krevende tid

Minerva har kontaktet Helsedepartementet for en uttalelse om hvilke refleksjoner departementet gjør seg om at Telle nå har trukket som følge av denne prosessen. På dette svarer helseminister Bent Høie til Minerva:

– Jeg respekterer hennes avgjørelse og begrunnelse. Hun begrunnet det med hensynet til Helse Nord i en krevende tid, og at styret skulle få mulighet til å håndtere situasjonen med svekket beredskap i luftambulansen.

– Mener departementet at dere har gjort nok for å støtte opp den kvinnelige styreleder i Helse Nord i denne prosessen?

– Jeg følger opp styrelederne på samme måte uavhengig av kjønn. I krevende tider har jeg tettere kontakt, og alle styrelederne vet at de kan drøfte saker med meg når de har behov for det. Jeg er alltid tilgjengelig. Jeg har vært opptatt av å ha kjønnsbalanse i styrene og blant styrelederne. Marianne Telle er en av de kvinnelige lederne som jeg er veldig glad for at ville ta på seg denne samfunnsoppgaven.

–  Dette kan Regjeringen juridisk sett trygt overse

Bli abonnent

Da får du tilgang til alle artikler. Det tar under ett minutt.

Prøv i en måned for 1,-
Allerede abonnent? Logg inn

Fra forsiden