NYHET

Bent Høie
Bent Høie

Får krigsfullmakter til å stanse koronasmitte

Blant aktuelle tiltak er å pålegge tjenesteplikt eller å rekvirere boliger, hoteller og andre bygg for å isolere smittede. - Vi er ikke i en slik situasjon nå, men vi ønsker å være på den sikre siden hvis den skulle oppstå, uttaler Helseminister Bent Høie

Publisert Sist oppdatert

I forrige uke fikk Helse og omsorsdepartmentet delegert kongens myndighet etter smittevernlovens paragraf 7-12, for stanse utbredelsen av koronasmitte i Norge.

Faktaboks: Smittevernlovens paragraf 7-12

§ 7-12.Særlig fullmakt for Kongen

Når et utbrudd av en allmennfarlig smittsom sykdom truer folkehelsen, eller når det er fare for et slikt utbrudd og det på grunn av disse forhold er fare ved opphold, kan Kongen gi bestemmelser av lovgivningsmessig innhold for å trygge folkehelsen, og for at det kan settes inn tiltak til vern om befolkningen. Om nødvendig kan Kongen gjøre avvik fra gjeldende lovgivning. Lov av 15. desember 1950 om særlige rådgjerder under krig, krigsfare og liknende forhold §§ 3 og 4 gjelder tilsvarende.

I statsråd i dag ble det gjort klart at fullmaktene i helseberedskapsloven nå skal tre i kraft. Fullmaktene er vide og gjelder tilsvarende de fullmakter kongen har i en krigssituasjon. Det innebærer at man kan tilsidesette ordinær norsk lov i en krisesituasjon.

- Vi gjør dette for å sikre pasienter helsehjelp hvis det oppstår en ekstraordinær situasjon. Om det oppstår mangel på ressurser, vil direktoratet kunne bruke fullmaktene til raskt å skaffe ressursene som trengs. Vi er ikke i en slik situasjon nå, men vi ønsker å være på den sikre siden hvis den skulle oppstå. Derfor gir vi nå direktoratet utvidede fullmakter, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Fullmaktene i helseberedskapsloven kan benyttes når det er stor sannsynlighet for en ekstraordinær krise, og konsekvensene for befolkningens liv og helse kan bli alvorlige.

Aktuelle tiltak er å pålegge tjenesteplikt eller beordre personell i å arbeide utover ordinær arbeidstid. Det kan også være å rekvirere boliger, hoteller og andre bygg for å isolere smittede.

- Fullmaktene skal ikke brukes med mindre det er strengt nødvendig. Det er fortsatt sykehusene og kommunene som har ansvar for helsehjelp til befolkningen, sier Høie.

Både sykehus og kommuner har mulighet til å pålegge helsepersonell overtid og gjøre endringer i driften hvis det er nødvendig. Det kan blant annet innebære å utsette planlagt behandling for å kunne bruke personell til å håndtere ekstraordinære situasjoner.

Dette opplyser regjeringen i en pressemelding