Høyesteretts kamp mot sosial dumping

Vil samfunnet vårt nærmest bryte sammen av ”sosial dumping” dersom utenlandske arbeids-takere ikke får dekket reise- og oppholdsutgifter? Norges Høyesterett ser ut til å mene det.

Publisert Sist oppdatert

Vil samfunnet vårt nærmest bryte sammen av ”sosial dumping” dersom utenlandske arbeidstakere ikke får dekket reise- og oppholdsutgifter? Norges Høyesterett ser ut til å mene det.

Tiltak mot ”sosial dumping” står høyt på agendaen hos norske politikere, både fra høyre- og venstresiden. Holden-utvalget,[i] som la frem sin rapport om ”Lønnsdannelsen og utfordringer for norsk økonomi” i desember, understreket også betydningen av at ”sosial dumping” bekjempes. Utvalget fremhevet det såkalte allmenngjøringsinstituttet som positivt for å begrense sosial dumping, men pekte også på ulemper med for omfattende allmenngjøring, blant annet at det kan ”trekke opp kostnadsnivået” i Norge. Allmenngjøring innebærer at en tariffavtale gjøres gjeldende for alle arbeidstakere som utfører slikt arbeid som tariffavtalen omfatter, også uorganiserte og utenlandske arbeidstakere. Uten slik allmenngjøring dekkes kun fagorganiserte av tariffavtalen.

Relativt nylig har også Høyesterett uttalt seg om sosial dumping, i en sak som gjaldt allmenngjøring av tariffavtaler i skips- og verftsindustrien. Men Høyesterett var ikke spesielt opptatt av å drøfte eventuelle negative konsekvenser av for omfattende allmenngjøring da den foretok en avveining av interessene i denne saken.  

For å lese denne saken må du være abonnent

Et abonnement gir tilgang til alt innhold og vi har følgende tilbud

Minervas digitale årsabonnement til kr 699,- i året,
første to uker kr 1,-

Bestill her

Minervas digitale månedsabonnement til kr 89,- pr mnd,
første to uker kr 1,-

Bestill her

Minervas digitale årsabonnement + tidsskrift til kr 1050,-

Bestill her