Nyhet

HV-sjefen nektet å ta avstand fra militsbygging

FÅR KRITIKK: Det vakte stor oppsikt i forsvarsmiljøer da HV-sjef Tor Rune Raabye ikke ville svare på hva han mente om militser på siden av Forsvaret.

Bilde: Foto: MARTE BROHAUG/FORSVARET

Uklarheten fra HV-sjefen skal ha ført til sterk misnøye blant sentrale personer i Forsvaret.

Sjef for Heimevernet, Tore Rune Raabye, som tropper av i november, la i september i fjor ut en melding på sin egen Facebook-side. Det er noe han gjør nesten daglig, hans private side brukes som en informasjonskanal. Der skrev han at han takker for engasjementet i forbindelse med langtidsplan for Forsvaret.

Så spør Lars Magne Hovtun, som til daglig arbeider i Brannvesenet, men som har bakgrunn blant annet som presseoffiser i Forsvaret, hva han tenker om at enkelte med bakgrunn i Heimevernet på sosiale medier har snakket om å danne militser, blant annet på Facebook-gruppen Styrk Heimevernet, en gruppe med 24 000 medlemmer, som ble startet blant annet av advokat Sjak Raaheim.

– For å bringe debatten videre. Hva tenker du om utspillene til Styrk Heimevernet? Er du bekymret for at situasjonen er så alvorlig at moderatorene i gruppa faktisk måtte gå ut og advare mot å danne militser?

– Jeg har ikke til hensikt å mene mer om dette tema. Ytringsfriheten står sterkt i dette landet, men også friheten til ikke å mene noe om et tema.

– Så du påberoper deg en grunnlovfestet frihet til ikke å mene noe om at det angivelig skal være militstendenser hos dine menn? Jeg tenker at det er jobben din å mene noe om det, og ikke minst få en orden på det, fortsetter Hovtun.

– Takk for synspunkt, svarer Raabye.

Vakte reaksjoner

Saken ble ikke fanget opp i mediene, men mange i Forsvaret og Forsvarsdepartementet fikk med seg den spesielle meningsutvekslingen.

At uttalelsene vakte oppmerksomhet må sees i lys av en HV-sjef som i lang tid har vært av enkelte har blitt oppfattet som en aktivist på vegne av HVs rammevilkår. I en annen Facebook-utveksling kommenterer Raabye et spørsmål om det er greit at soldater demonstrerer i uniform og med vardebrenning mot langtidsplanen for Forsvaret, og HVs rolle der. Raabye svarer slik: «Takk for sterkt engasjement. Det er inspirerende og motiverende for meg som GIHV.»

Raabyes manglende avstandstagning fra dannelse av militser er likevel det som har skapt sterkest reaksjon: To ulike kilder bekrefter uavhengig av hverandre overfor Minerva at det høyt oppe i Forsvarsdepartementet var røster som tok til orde for at Raabye burde gå. Når det ikke skjedde, dreide det seg om at han skulle gå av med pensjon og at man mente det ville være uhensiktsmessig å «gjøre ham til martyr».

HV-sjefen ønsker ikke å kommentere disse påstandene. Men generelt viser han til at han på sin Facebook-side kommenterer spørsmål som har interesse for HV-personell og andre. Siden hans er ikke en diskusjonsplattform, understreker han.

– At jeg av denne grunn ikke har deltatt i noen debatt rundt dette tema, betyr selvsagt ikke at jeg stiller meg likegyldig til private organiserte militsgrupper. Jeg håper dermed å ha vært tydelig nok i denne saken.

Hovtun har ikke ønsket å kommentere saken overfor Minerva. Den politiske ledelsen i Forsvarsdepartementet har heller ikke ønsket å kommentere saken. Den fagmilitære ledelsen har ikke besvart Minervas henvendelser.

– Fullstendig uakseptabelt

Hårek Elvenes er representant i Utenriks- og forsvarskomiteen. Han mener Raabye burde ha vært tydeligere i sin kommunikasjon.

– Å danne militære militser er fullstendig uakseptabelt i et demokrati. Å målbære en slik tanke viser skandaløs mangel på kunnskap militærets rolle i et demokratisk styresett. Militære styrker er i et demokrati statens maktapparat mot ytre trusler og angrep, og underlagt politisk kontroll. Militære militser kjennetegner land med kaotisk styresett, svake demokratier og diktaturer. Militære militser har absolutt intet å gjøre i Norge.

– Burde HV-sjefen ha vært klarere?

Ja, han er kjent for sin tydelighet, og det hadde ikke skadet om han i dette tilfelle hadde vært krystallklar.

Tor Rune Rabye har sendt følgende skriftlige tilsvar til Minerva. Vi gjengir det her i sin helhet:

La meg innledningsvis understreke: Ledelsen i Heimevernet har absolutt ingen indikasjoner på eller noen som helst grunn til å tro at personer i HVs styrkestruktur har etablert eller har planer om å etablere private organiserte militsgrupper.

Rent prinsipielt betrakter jeg slik type virksomhet – både som sivil samfunnsborger, som offiser og som militær sjef – totalt uakseptabelt og ikke minst alvorlig helt uavhengig av hvem som måtte stå bak og motiv for dette. La meg minne om at det er et grunnleggende prinsipp at kun staten har enerett på etablering og bruk av militærmakt.

Etablering av privat milits og lignende typer private sammenslutninger av privat karakter rammes av straffelovens § 128 om ulovlig militær virksomhet.

Ved den minste indikasjon på denne type straffbar virksomhet der HV-personell i styrkestrukturen skulle være involvert, vil jeg som sjef øyeblikkelig slå hardt ned på dette og straks involvere militærpoliti og den militære påtalemyndigheten i tillegg til sivil politianmeldelse.

Jeg har blitt spurt av Minerva om hvorfor jeg ikke har villet svare på dette på min facebook-side. På min FB-side kommenterer jeg forhold jeg mener har helt generell interesse for HV-personell og andre interessenter – det vil si tema som påvirker HVs struktur, tilstand og utvikling ispedd noen generelle refleksjoner. Min FB-side er ikke å betrakte som noe diskusjonsforum der jeg aktivt må mene noe om ethvert mulig tema eller prinsipielle spørsmål – og den er i hvert fall ingen kanal der jeg utøver min disiplinærmyndighet om nødvendig.

–At jeg av denne grunn ikke har deltatt i noen debatt rundt dette tema, betyr selvsagt ikke at jeg stiller meg likegyldig til private organiserte militsgrupper. Jeg håper dermed å ha vært tydelig nok i denne saken.

 

 

 

 

Bli abonnent

Da får du tilgang til alle artikler. Det tar under ett minutt.

Prøv i en måned for 1,-
Allerede abonnent? Logg inn

Fra forsiden