Hva er vold i hjemmet?

FpU inviterer de andre ungdomspartiene til økt debatt om vold i hjemmet.

Publisert Sist oppdatert

FpU inviterer de andre ungdomspartiene til økt debatt om vold i hjemmet.

Som Eva Sørhaug har belyst i den aktuelle filmen «90 minutter», er vold i hjemmet et stadig aktuelt og økende samfunnsproblem. Fra 2007 til 2011 økte antallet anmeldelser med 107,3 %. Likevel er det lite fokus på denne problematikken, særlig i det politiske liv. Fremskrittspartiets Ungdom (FpU) ønsker å utfordre de andre politiske ungdomspartiene, og andre interesseorganisasjoner, til et samarbeid for å komme nærmere løsninger på dette omfattende problemet. En politisk debatt rundt tematikken er nødvendig og vil virke opplysende for folk. Vold i seg selv blir ofte kun sett på som fysisk vold som gir synlige merker på kroppen. Mange er ikke klar over at også psykisk mishandling som trusler, isolering og økonomisk kontroll også er å anse som vold i juridisk forstand. Her er det viktig at de politiske partiene blir enige om en måte å støtte organisasjoner som jobber med å informere og forebygge vold i hjemmet, og behandle voldsofrene og utøverne.

Saker henlegges Det er mange problemer knyttet til tematikken «vold i nære relasjoner». Først må vi ta tak i situasjonen i politiet. Vi ser at mange saker henlegges, noe som igjen fører til at svært få velger å anmelde slike forhold. Videre ser vi at det er problematisk å få tildelt voldsalarm og at det for ofte forekommer feil ved disse eller at politiet ikke har ressurser til å rykke ut i tide. I tillegg ble det i 2011 anmeldt over 1500 brudd på besøksforbud (en økning på 64,3 % siden 2007). Her er det klart at politet trenger økte ressurser slik at de kan følge opp voldssaker som er meldt i fra. Vi synes også det er svært betenkelig at brudd på besøksforbud ikke anses som en forbrytelse. Dessverre er det heller ikke så enkelt at problemene kan løses gjennom økte ressurser til politiet. Vi må i tillegg øke ressurser til organisasjoner som jobber med informasjon om og forebygging av vold og behandling av voldsofre og utøvere. Slik situasjonen er i dag, bevilges det for lite penger til slike organisasjoner, samtidig som de må gjennom omfattende søknadsprossesser hvert år, som tar tid fra deres viktige arbeid. Ta organisasjonen Reform (Ressurssenter for menn) som et eksempel. Reform må i dag avvise fire av fem menn som søker om hjelp. Dette er grunnet stor pågang og liten kapasitet. Her må økte ressurser til. Samtidig må pengene gis over lengre tildelingsperioder.

For å lese denne saken må du være abonnent

Et abonnement gir tilgang til alt innhold og vi har følgende tilbud

Minervas digitale årsabonnement til kr 699,- i året,
første to uker kr 1,-

Bestill her

Minervas digitale månedsabonnement til kr 89,- pr mnd,
første to uker kr 1,-

Bestill her

Minervas digitale årsabonnement + tidsskrift til kr 1050,-

Bestill her