Minerva Debatt

Hva skal vi straffe?

Regjeringens narkotikapolitikk legger opp til at vi kun skal straffe de narkotikabrukerne som ikke har problemer og som ikke er et problem for andre.

Regjeringens narkotikapolitikk legger opp til at vi kun skal straffe de narkotikabrukerne som ikke har problemer og som ikke er et problem for andre.

En arbeidsgruppe fra Justis- og politidepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet har i disse dager sluppet en rapport med tittelen «Alternative reaksjoner for mindre alvorlige narkotikalovbrudd»

Rapporten kommer med anbefalinger om hvordan vi kan møte narkotikaproblemet fra et mer helsemessig perspektiv for å redusere skadene som selve narkotikaforbudet påfører brukerne. Det er ikke akkurat den formuleringen de bruker, men det er kjernen i det.

De foreslår å tilby behandling til rusavhengige istedet for å bøtelegge og fengsle dem for innehav eller småsalg av brukerdoser. Samtidig vil de gi unge en vei utenom ødelagte utdannings- og jobbmuligheter ved å tilby motivasjonssamtaler istedet for bøter og anmerkning i rullebladet.

Alt dette er fine tiltak som fjerner enkelte av de uheldige konsekvensene av vår narkotikapolitikk.

Problemet med dette forslaget er at det er et desperat forsøk på å videreføre en feilslått strategi.

Forskjellige grupper av brukere
Rapporten deler illegale rusbrukere inn i tre kategorier.

1. Personer som ikke har, eller står i akutt fare for å utvikle, et problematisk forhold til narkotika, typisk personer som kun har brukt narkotika noen få ganger.

2. Personer som har, eller står i akutt fare for å utvikle, problematisk rusbruk.

3. Med måteholdsbrukere forstår vi personer som aldri eller svært sjelden opplever problemer pga av sin bruk, eller som påfører andre problemer.

Den første gruppen er det hensiktsmessig å ta en snakk med for å forsikre seg om at de forstår konsekvensene av å bruke illegale rusmidler, både helsemessig og juridisk. Motivasjonssamtalen vil riktig nok ha en trussel om straff hengende i luften, men det er vel å forvente når forslaget er utarbeidet av en gruppe med overvekt fra Justis- og politidepartementet.

Den andre gruppen er personer som burde blitt tilbudt hjelp uavhengig av om deres rusmiddel var legalt eller ikke. At vi slutter plage dem med bøter og jevnlig trakassering er kjempepositivt

Den tredje gruppen derimot defineres bare i rapporten. Det står ingenting om at det skal tilbys noe «samtykkebasert hjelp» til disse. Pr. definisjon så trenger jo ikke disse hjelp. Størstedelen av disse er voksne cannabisbrukere som ikke har mer problemer med sin joint enn at de risikerer bøter, bekymringsmeldinger, yrkesforbud osv.

Straffer kun de uten et problem
Vi står nå i den pussige situasjonen at de eneste narkotikabrukerne vi ønsker å straffe, er de som ikke har problemer og som ikke er et problem for andre. Vi skal altså KUN straffe uproblematisk bruk. Hvor ligger logikken i å straffe noen som hverken skader seg selv eller andre?

Den moralinfiserte ruspolitikken vi importerte fra USA har aldri vært logisk, men nå er vi altså klare til å gjøre norsk ruspolitikk til komplett galskap. Det var ikke arbeidsgruppens mandat å ta stilling til hverken avkriminalisering eller legalisering, men de har likevel avdekket et akutt behov for å diskutere det.

  • Bjørn Hjelmerud

 

Bli abonnent

Da får du tilgang til alle artikler. Det tar under ett minutt.

Prøv i en måned for 1,-
Allerede abonnent? Logg inn

Fra forsiden