Hvorfor personvern?

Frihet krever mer enn bare at ingen griper inn og med makt tvinger en person til å handle annerledes enn vedkommende ønsker — den forutsetter også et rom for dannelse av selvet hvor det er unndratt den ”myke” makten i et overvåkende blikk.

Publisert Sist oppdatert

Frihet krever mer enn bare at ingen griper inn og med makt tvinger en person til å handle annerledes enn vedkommende ønsker — den forutsetter også et rom for dannelse av selvet hvor det er unndratt den ”myke” makten i et overvåkende blikk.

Dette er en forkortet versjon av Svendsens bidrag til boken Til forsvar for personvernet, som ble gitt ut av Civita og Universitetsforlaget i mars.

Muligheten for misbruk av informasjon brukes ofte som en begrunnelse for at personvernet må forsvares. Dette er utvilsomt et relevant hensyn, men det kan også gis en begrunnelse for personvernet som lodder dypere i menneskets eksistensielle kår. Selv om vi for argumentets skyld skulle kunne anta at informasjonen ikke blir misbrukt, bør det likevel trekkes grenser for hvilken informasjon som kan innhentes og hvilken bruk som kan gjøres av den av hensyn til konsekvensene for dannelsen av våre forhold til andre og til oss selv. Argumentet ut fra muligheten for misbruk bør derfor suppleres med argumenter ut fra privatsfærens betydning for utvikling av relasjoner til andre og ikke minst for individuell personlighetsdannelse.

For å lese denne saken må du være abonnent

Et abonnement gir tilgang til alt innhold og vi har følgende tilbud

Minervas digitale årsabonnement til kr 749,- i året,
første to uker kr 1,-

Bestill her

Minervas digitale månedsabonnement til kr 99,- pr mnd,
første to uker kr 1,-

Bestill her

Minervas digitale årsabonnement + tidsskrift til kr 1199,-

Bestill her