Nyhet

– I ettertid ser vi at setningen er uheldig

Bilde: Skjermdump av internt brev fra Klimaetaten til Byrådsavdeling for miljø og samferdsel

I et internt brev diskuterte direktøren i Klimaetaten i Oslo, tidligere SV-topp Heidi Sørensen, hvordan nettsiden klimaoslo.no best kunne brukes til å «posisjonere Oslo by som utstillingsvindu inn mot valget».

Et steinkast fra Rådhuset sitter et av de nyere tilskuddene til kommunens drift i kontorlokaler i Olav Vs gate: Klimaetaten så dagens lys sommeren 2016, etter to års prøvetid som midlertidig etat.

Etatene er en del av forvaltningen, som er kommunens faglige apparat. De skal lojalt følge opp politiske vedtak, men skal ikke brukes partipolitisk. Grenseoppgangene kan by på problemer, og forholdet mellom politisk og faglig kommunikasjon i forvaltningen har vekket strid flere ganger.

I desember 2016 ble tidligere SV-topp Heidi Sørensen utnevnt til direktør for Klimaetaten.

Klimaetaten drifter blant annet nettstedet klimaoslo.no. Etaten omtaler selv nettstedet som en «kampanjeside for klimakommunikasjon». Formålet er å skape oppmerksomhet rundt Oslos klimainnsats og å få til holdningsendringer i befolkningen.

Men etaten produserer også innhold som griper inn i den politiske debatten i byen. Blant annet publiserte etaten nylig en  artikkel om alt det positive bompenger har utrettet for byutviklingen i Oslo. Tidligere har nettstedet publisert en positivt vinklet sak om en nyinnført bombetaling på 150 kroner for bensin- og dieselbiler (eller fossilbiler, som de kalles i Klimaetatens artikkel) for å kjøre inn i London sentrum.

Posisjonering fremfor valget

Spørsmålet om hvorvidt klimaetaten krysser grensen mellom faglig og politisk kommunikasjon, blir aktualisert av et brev fra direktør Heidi Sørensen til Byrådsavdeling for miljø og samferdsel som Minerva har fått innsyn i. Sørensen er tidligere politiker for SV, og har vært både stortingsrepresentant og statssekretær i Miljøverndepartementet for partiet. Samtidig er SV med i det sittende byrådet i Oslo.

I brevet, som er datert 27.mars 2017 og er merket som «unntatt offentlighet», fremgår det at etaten ved lanseringen av nettsiden klimaoslo.no var opptatt av hensynet til å posisjonere Oslo inn mot valget i 2017. Etaten ber her om å bli unntatt fra å måtte bruke det programmeringsspråket kommunen vanligvis benytter for nettsider, fordi etatens kampanjeside må kunne ta i bruk «de sterkeste og smarteste kommunikasjonsverktøyene». I notatet diskuteres også lanseringsdato for plattformen.

Her anbefaler etaten at siden lanseres i mai, da «Lansering i mai er ideel timingen (sic) for å posisjonere Oslo by som utstillingsvindu inn mot valget.»

Minerva har henvendt seg til Heidi Sørensen med spørsmål om forholdet mellom politisk og faglig kommunikasjon i etaten.

– Burde ikke stått der

– Er det embetsverkets oppgave å knytte profileringen av politiske veivalg til en partipolitisk valgkamp?

– Nei, og det var ikke hensikten i brevet til Byrådsavdeling for miljø og samferdsel fra mars 2017. Avsnittet hvor setningen forekommer, handler om at en lansering i mai 2017 ut i fra en kommunikasjonsfaglig vurdering basert på muligheten for å nå ut og få oppmerksomhet er mye bedre enn august, særlig i et valgår. Vi ser i ettertid at setningen er uheldig, og ikke burde ha stått der.

– Hvor går grensen mellom informasjonsarbeid som det er vanlig for kommunale etater å formidle, og politisk kommunikasjon?

– Klimakommunikasjon handler om å skape atferdsendringer og spre kunnskap om klimautfordringen og klimaløsninger. Den skal være faktabasert og bidra til å formidle løsninger som gjør det enklere å ta klimavennlige valg i hverdagen. Dette skiller klimakommunikasjon fra politisk kommunikasjon, som har som formål å fremme en politisk idé.

– Klimaetaten bedriver ikke politisk kommunikasjon, men kommunikasjon som med hjelp av gode historier kan motivere innbyggere og bedrifter til å ta klimavennlige valg.

Høyre reagerer

Øystein Sundelin er nestleder både i finanskomiteen i Oslo bystyre og for Høyres bystyregruppe.

Han reagerer på opplysningene som fremkommer i det interne notatet. Til Minerva sier han at han mener at det er greit med informasjon om hva kommunen gjør og praktisk informasjon til innbyggerne. Men det går en grense:

– Det er problematisk når det begynner gå over til å bli markedsføring – og enda verre når det kobles opp mot valg.

Han stusser blant annet over saken på klimaoslo.no med en positiv beskrivelse av hva bompenger har bidratt med. Bompenger er blant de mest betente politiske temaene i dette valget. Sundelin tviler på at man ville sett med blide øyne på denne type fremstillinger på andre politikkfelt:

– Tenk om vi vinner valget og får fjernet eiendomsskatten, og så får en etat til å lage redaksjonelt innhold med historier om hvor glade barnefamilier er for å ha ekstra penger å rutte med etter at eiendomsskatten er fjernet!

Klimaetaten har ingen kommentarer til Sundelins uttalelser, men viser til svarene over.

Bli abonnent

Da får du tilgang til alle artikler. Det tar under ett minutt.

Prøv i en måned for 1,-
Allerede abonnent? Logg inn

Fra forsiden