Nyhet

– Ikke helt amerikanske tilstander enda

Bård Tufte Johansen opplevde ikke norske studenter som lettkrenkede under standup-arrangementet "Krenk 2015"

Bilde: Kimm Saatvedt, Palookaville

Mens komikeren Konstantin Kisin måtte skrive under på at han ikke skulle si noe krenkende ved et show for britiske studenter, ble en norsk komiker nylig nektet scene av en universitetsrektor etter å ha vitset med en døvetolk.

Nylig skrev BBC om komikeren Konstantin Kisin, som da han skulle holde et standup-show ved School of African and Oriental Studies (SOAS) i London, ble forelagt en kontrakt med en lang liste over tema som han ikke fikk lov til å harselere over.

Fremfor å takke ja til oppdraget, publiserte i stedet Kisin listen over forbudte tema som blant annet omfattet rasisme, seksisme og transfobi på sin Twitter-konto.

I etterkant har studentgruppen som inviterte Kisin beklaget hendelsen, men i den påfølgende debatten om hendelsen har Kisin knyttet det hele til en generell trend der «..særlig universitetene synes å ha blitt åsted for ideologisk indoktrinering fremfor læring.»

I en artikkel hos Quilette viser Kisin også til en lignende episode der den amerikanske komikeren Nimesh Patel ble kastet av scenen av studenter da han spøkte om rase ved Columbia-universitetet i New York.

I artikkelen til Quilette konkluderer derfor Kisin på følgende vis:

“Komikeres samfunnsoppgave er å underholde, utfordre grenser og å sikre en ærlig samfunnsdebatt. Derfor er det bekymringsfullt at komikere i økende grad blir skyteskive i mektige samfunnsaktører fra venstresidens korstog for sosial rettferdighet.”  

I USA og Storbritannia har universiteter ofte kommet i søkelyset i denne typen krenkelsesdebatter. Minerva lurer derfor på hva som er ståa i komi-Norge?

«Krenk 2015»

Da Bård Tufte Johansen for noen få år siden var konferansier for «Krenk 2015«, var utfordringen til eliten i humor-Norge å se hvor drøy humoren kunne bli før publikum sluttet å le.

At standup-arrangementet var lagt til Oslo-studentenes storstue, Chateu Neuf, er i seg selv interessant.

Selv om arrangementet hadde som mål å teste ut grensene for hva som er akseptabelt å harselere med, var det også noen politisk korrekte undertoner her: «Representanter for ulike trosretninger vil være på plass og på vakt,» stod det lett humoristisk å lese i invitasjonen. Overskuddet fra arrangementet gikk dessuten til Amnesty International.  

På spørsmål fra Minerva om han merket noe til at amerikanske tilstander og krenkelseshysteri hadde nådd norske farvann under «Krenk 2015», svarer Tufte Johansen:

– Det var god stemning ved arrangementet. De som var tilstede jo var innstilt på at det skulle være drøyt.  

Ikke helt der

En annen Minerva har snakket med om tema, er standup-komiker Christoffer Andreas Dedekam Schjelderup.

Han har jobbet som komiker siden starten på 2000-årene, og er nå aktuell på scenen med soloforestillingen Tro, Hat & Ærlighet på Ricks Teater i Bergen.

– Jeg føler ikke at vi helt har nådd amerikanske tilstander, men vi tar ofte etter USA.

Dedekam Schjelderup sier også til Minerva at han opplever at han opplever at yngre har mindre dømmekraft i forhold til sånne ting, men at et litt eldre publikummere tåler mer.

Selv om det ofte er tydelige retningslinjer ved firmaoppdrag avviser Dedekam Schjelderup at han har kjennskap til at komikere har fått forelagt restriksjoner på tema de får lov til å snakke om på frie scener.  

– Om publikum ler så vet vi at vi befinner oss innenfor. Det er ingen menneskerett å ikke bli såret.

Yngve Skomsvoll, som ved siden av å være tekstforfatter for flere kjente TV-programmer, radioprogrammer og revyer, også har turnert mye i det ganske land, opplever imidlertid en forsterket selvtillit blant dem som han omtaler som «De krenkede».

– De legger frem kritikken face to face, med høy sigarføring, og forventer tydeligvis at kritikken blir tatt til følge, sier han til Minerva, og forteller om jente i publikum i Trondheim, som satt og tok notater som hun konfronterte komikerne med etter showet.

Rektor krenket

Minerva har også snakket med en komiker som har opplevd sanksjoner som følge av krenkelseshysteriet direkte. Av hensyn til sin karriere og fremtidige oppdrag ønsker han imidlertid at vi unnlater å identifisere ham ved navn.

– Da jeg ved et arrangement i regi av et universitet for et par år siden harselerte med en døvetolk som var tilstede og oversatte, ble det bråk. Det var snakk om håndbevegelser som henviste til sexrelaterte ting.

– Studentene syntes det var morsomt. Og det var avklart med tolken på forhånd at det ble en del av showet. Men rektor ved universitetet reagerte og mente at jeg harselerte med funksjonshemmede.

– I desember ble jeg booket til å holde show ved samme universitet. Kontrakt og alt var signert, men da rektor fikk vite at jeg var invitert igjen, fikk jeg beskjed om at jeg ikke fikk holde showet likevel.

Bli abonnent

Da får du tilgang til alle artikler. Det tar under ett minutt.

Prøv i en måned for 1,-
Allerede abonnent? Logg inn

Fra forsiden