Kommentar

Ingen blank frifinnelse

Trump erklærer full seier etter Mueller-rapporten, men det er en overdrivelse.

Bilde: Gage Skidmore [CC BY-SA 2.0].

Mueller-rapporten slår fast at Trump ikke har brutt loven ved å samarbeide med russerne, men konkluderer ikke om hvorvidt han har hindret etterforskningen. Den politiske dommen gjenstår, og ballen sparkes over til Kongressen.

I går ettermiddag offentliggjorde justisminister Bill Barr et fire siders brev til lederskapet i Kongressen der han oppsummerer innholdet i spesialetterforsker Robert Muellers granskningsrapport om mulig samarbeid mellom Trump-kampanjen og russiske myndigheter. Mindre enn to sider dreier seg om kjernen i saken.

Oppsummeringen, foretatt av en justisminister Trump nylig utpekte etter å ha sparket den foregående i sammenheng med granskningen, er ikke tilstrekkelig til å foreta noen endelig dom, men noe kan vi si.

Få uavhengige observatører hadde forventet at Mueller ville legge frem et solid grunnlag for riksrett, eller reise tiltale mot Trump, selv om mange demokrater har drømt om det. Det er likevel en lettelse for Trump at Mueller ikke anbefaler flere siktelser, særlig mot hans sønn og svigersønn. Mange andre i hans nære krets i valgkampen i 2016 er allerede dømt.

Intet samarbeid med russerne

Det viktigste for Trump er likevel at Mueller ikke har funnet bevis for samarbeid med russerne. Rapporten sier:

“The investigation did not establish that members of the Trump Campaign conspired or coordinated with the Russian government in its election interference activities.”

Det betyr ikke at russerne ikke forsøkte å påvirke valget, eller tilbød seg å samarbeide. Det har allerede tydelig fremkommet i mediene og via flere rettssaker, og mer enn to dusin russere er siktet for dette. Men det er altså ikke påvist noe ulovlig samarbeid om dette fra Trump-kampanjens side. Forbrytelsene er på russisk side, ikke amerikansk.

Men på den utmerkede Lawfare-bloggen viser de til at selv om rapporten gjør det ganske klart at loven ikke er brutt på dette punktet, kan det likevel ha foregått «collusion» – et begrep som ikke brukes av Barr, og formodentlig ikke av Mueller:

“It would be consistent with, for example, a report that finds lots of “evidence of collusion” that for one reason or another falls short of criminal conduct. It would be consistent with a report that describes conduct that falls short of the criminal standard by the barest of technicalities. It would be consistent with a report that finds that individuals associated with the president’s campaign were aware of the Russian efforts to interfere in the election, welcomed such assistance, and did not in any way warn the American public about it—but who did not take the requisite step of entering into any criminal agreement to assist the effort either.”

For å svare på disse spørsmålene, må vi se selve rapporten, eller i det minste større deler av den.

Hindret kanskje etterforskningen

Det andre hovedpunktet i Muellers etterforskning handler om hvorvidt Trump har forsøkt å hindre rettferdigheten i å skje fyllest – «obstruction of justice», for eksempel da han sparket FBI-direktør Comey. Her er det ingen klar seier for Trump. Mueller sier:

“While this report does not conclude that the President committed a crime, it also does not exonerate him.”

Og videre skriver Barr om rapporten:

“The report sets out evidence on both sides of the question and leaves unresolved what the Special Counsel views as ‘difficult issues’ of law and fact concerning whether the President’s actions and intent could be viewed as obstruction.”

Barr og hans nestkommanderende Rosenstein fant ikke grunnlag for å anse det som bevist at presidenten hadde brutt loven. De “concluded that the evidence developed during the Special Counsel’s investigation is not sufficient to establish that the President committed an obstruction-of-justice offense.”

Men det er kanskje ikke så rart at Trumps partifeller, som han selv har utnevnt, veldig raskt kommer til denne konklusjonen.

Her er det åpenbart mye mat fremover for Kongressens granskninger. Lawfare-skribentene skriver at Mueller sparker ballen videre til Kongressen, siden han selv ikke hadde fullmakt (slik de fleste mener) til å reise tiltale mot en sittende president.

Politisk strid fortsetter

Republikanernes konklusjon er at saken er over. Demokratene vil holde den åpen så lenge som mulig, først gjennom krav om at hele rapporten må offentliggjøres, noe også enkelte republikanere i senatet støtter. Dernest gir Mueller en åpning for å forfølge «obstruction of justice»-sporet.

Selv om Trump ikke har begått en kriminell handling, med de krav til bevis som det medfører, er hans adferd av offentlig interesse. Som Economist skriver om Kongressens granskning:

“It aims to provide a public reckoning of behaviour antithetical to the public interest, even when that does not rise to the level of criminality, the yardstick Mr Mueller was mandated to consider.”

Det foregår også en rekke andre granskninger av Trump. Justiskomiteen gransker for eksempel Trumps forretningsforbindelser med Russland. Rettsvesenet på føderalt og delstatsnivå har omkring tolv pågående saker mot Trump.

Kravet om riksrett mot presidenten har nå enda mindre muligheter til å vinne frem. Demokratenes Speaker Nancy Pelosi sa på forhånd at for at det skulle være aktuelt å starte en slik prosess, måtte bevisene være så klare og overveldende at det var mulig å få bred støtte til dette. Etter Mueller-rapporten vil knapt noen republikaner i Senatet felle Trump.

Demokratene vil isteden fortsette å plage Trump med sine granskninger. Men de må være forsiktige: Et klart flertall synes Kongressen generelt gjør en dårlig jobb, og er for mye opptatt av krangel. Mueller-etterforskningen har pågått lenge. Republikanernes budskap om at det nå er på tide å se fremover har mulighet til å få et visst gjennomslag.

Noen kommentatorer mener at rapporten betyr at Trump kommer på offensiven og vil gjøre det lettere for ham å bli gjenvalgt. Min magefølelse er at få velgere vil flytte seg. Men det blir interessant å se de neste meningsmålingene.

Se også min gjennomgang av de siste meningsmålingene. 

Bli abonnent

Da får du tilgang til alle artikler. Det tar under ett minutt.

Prøv i en måned for 1,-
Allerede abonnent? Logg inn

Fra forsiden