Nyhet

Ingen egen NRK-skatt

Kulturministeren la i dag frem Mediestøttemeldingen, som blant annet endrer finansieringen av NRK.

Bilde: Jo Straube, Venstre.

NRK-lisensen avkaffes som ventet til fordel for generell skattefinansiering, men det blir ikke egen NRK-skatt, slik Dagbladet feilaktig melder.

Som ventet har regjeringen i dagens mediestøttemelding gått inn for å avskaffe lisensfinansieringen av NRK, til fordel for skattefinansiering.

NRK har vært skeptisk til dette, blant annet fordi de er redde for mer ustabile bevilgninger. Men regjeringen kommer NRK i møte gjennom fireårlige bevilgninger.

To modeller er vurdert for skattefinansieringen. Den første ville være en egen øremerket skatt med en egen linje i skatteoppgjøret, men slik at den ilegges bare for inntekt mellom frikortgrensen og innslagspunkt 2 i trinnskatten (nå 245.650 kroner). Det innebærer at de fleste vil betale samme sum – 1700 kroner per person, altså omtrent det samme som dagens NRK-lisens (3.038 kroner) dersom de er et par, men de med lav inntekt mindre.

Den andre modellen innebærer ganske enkelt å redusere personfradraget med 7700 kroner. Det har nesten nøyaktig samme fordelingseffekt som den første modellen. Alle med bruttoinntekt over ca 350.000 vil betale samme beløp – 1700 kroner i året.

Regjeringen velger denne andre modellen, og begrunner dette slik:

«Det er uansett byråkratisk og lite formålstenleg å komplisere skattesystemet ved å etablere eigne omfordelande eigenskapar for ein ny, øyremerkt personskatt på 6 milliardar kroner når skattesystemet allereie fordeler om nesten 500 milliardar kroner gjennom måten inntekts- og formuesskatten er innretta på i dag. Tabell 4.1 viser at fordelingsverknaden av dei to alternativa er tilnærma lik. Innføringa av ein øyremerkt NRK-skatt vil derfor komplisere skattesystemet utan at ein oppnår noko anna enn å synleggjere betalinga for NRK.»

Til tross for at Dagbladet har tre journalister på sin sak om dette, har de ikke klart å lese dette riktig, og skriver at regjeringen går inn for modell 1 – en øremerket NRK-skatt. Nettsidene til TV 2 gir inntrykk av at regjeringen ikke har valgt mellom de to modellene.

Bli abonnent

Da får du tilgang til alle artikler. Det tar under ett minutt.

Prøv i en måned for 1,-
Allerede abonnent? Logg inn

Fra forsiden