Snoen Blogger

Ingen frihet for ”de andre”

Dersom Hege Storhaug fremdeles vil ha statsstøtte, får hun registrere sitt eget parti og oppnå tilstrekkelig oppslutning i valg.

Dersom Hege Storhaug fremdeles vil ha statsstøtte, får hun registrere sitt eget parti og oppnå tilstrekkelig oppslutning i valg.

Aftenposten har i ettermiddag et lengre intervju med Hege Storhaug, der journalistene har fått henne til å konkretisere hva slags tiltak hun vil sette i verk for stoppe islam og i egne øyne styrke demokratiet og ytringsfriheten.

Her er de konkrete tiltakene, i min oppsummering:

  1. Koranen må redigeres, ”farlige” deler strykes og bare den bowdleriserte versjonen kunne brukes i norske moskeer.
  2. Man skulle ikke tillatt moskeer i Norge. Nå bør ingen nye moskeer tillates i Europa.
  3. Storting og regjering skal vurdere hvilke moskeer som er våre ”venner”, og hvem som er våre ”fiender”, og stenge de siste.
  4. Hijab skal forbys fra barnehage til universitet.
  5. Bare politiske dissidenter kan godtas som flyktninger og slippes inn i landet. Hun er riktignok litt frem og tilbake om selv disse skal slippe inn, eller bare ha tilgang til leire i utlandet, men ender opp med at frihetsorienterte politiske flyktninger kan slippe inn.
  6. ”Dysfunksjonelle” innvandrerfamilier skal betales for å flytte ut av Norge. Og det gjelder ikke bare repatriering av flyktninger.

Mange av disse forslagene (ja, egentlig alle – jeg har drøftet hijab-forbud her) er kraftige brudd med de liberale frihetsverdiene hun vil forsvare. Men for Storhaug handler dette om at det er nødvendig å møte intoleranse og verdier hun ikke liker med intoleranse, regulering og forbud. For henne finnes det to typer islam, som hun kaller Mekka- og Medina-islam, der de første er våre venner, og de andre våre fiender. De siste er så truende mot vår frihet at de må undertrykkes og helst kastes ut av Europa. Religions- og ytringsfrihet gjelder ikke for dem. Det har vi ikke råd til.

Det er jeg fundamentalt uenig i. For det første er Storhaugs inndeling en grov forenkling av mangfoldet innen islam, men en populær teori i Eurabia-kretser. Dessuten er andelen med ytterliggående reaksjonære holdninger i Norge mindre enn Storhaug vil ha det til, om enn langt fra neglisjerbar. (Jeg og andre her hos Minerva tar regelmessig opp disse problemene).

Tolerere intoleransen
Men for det andre og viktigere: Grunnen til at den vestlige sivilisasjon er andre overlegen (ja, jeg mener det) er nettopp at vi gir rom også for meninger og holdninger vi ikke liker. Det gjelder også de som er illiberale – den vanskeligste testen på vår toleranse.

Derfor må kristne menigheter få forkynne at homofili er synd, at kvinnene er underordnet mannen og anse en bok som hellig, der en stormannsgal drittsekk av en gud regelmessig foreskriver folkemord mot det utvalgte folks fiender og dødsstraff for den minste ting (Det Gamle Testamentet). Eller vil Storhaug redigere vekk dette også? En smakebit – om midanittene, der Moses ikke var fornøyd med at hans folk hadde nøyd seg med å henrette alle voksne menn etter det seierrike slaget:

”Men Moses ble vred på lederne over hæren, på høvdingene over tusen og høvdingene over hundre, da de kom tilbake fra krigstoget. Moses sa til dem: Har dere latt alle kvinner leve? Det var jo de som på Bileams råd forførte Israels barn til troløshet mot Herren for Peors skyld, så sotten kom over Herrens menighet. Slå nå i hjel alle guttebarn og alle kvinner som har hatt samleie med menn.” 4. Mos, 31:14-17.

Derfor må Islam Net få lov til å forkynne sitt ”gammeltestamentlige” budskap, inkludert støtten til dødsstraff for frafall, selv om det er motbydelig. Det er først når disse holdningene går over i handlinger, altså oppfordringer til vold, drap, terror – at loven må si stopp. (Moskeer, som Finsbury Park-moskeen i London i en periode, som er en del av terrornettverk, kan stenges).

Subsidiere intoleransen?
Statstøtten til trossamfunn gir oss en utfordring. En ting er å tolerere intoleransen, men skal vi også subsidiere den? Det er en av flere grunner til at jeg er imot slik statsstøtte. Men skal vi først ha den, kan ikke staten gå inn og vurdere teologien i de ulike religiøse samfunnene. (Islam Net får for øvrig ikke statsstøtte).

Hege Storhaug må gjerne mene alt dette hun har sagt i intervjuet ovenfor og skrevet i et uttall artikler og noen bøker. Hun står fritt til å kjempe for sitt syn, og har på ingen måten problemer med å få det frem i alle kanaler.

HRS er ikke lenger, og det er lenge siden organisasjonen har vært det, primært en organisasjon som hjelper kvinner som undertrykkes av reaksjonær islam – et arbeid jeg alltid har hatt sansen for. (Se mitt intervju med Hege Storhaug fra 2006).

HRS er i dag først og fremst en anti-muslimsk organisasjon. Mye av arbeidet er av det polemiske slaget som Storhaug står for, ikke rent sjelden preget av hysteriske overdrivelser. Andre deler, som det faktabaserte arbeidet til Nina Hjerpset-Østlie, har verdi i samfunnsdebatten.

Byrådet i Oslo har fjernet den kommunale støtten til HRS (etter forslag fra det borgerlige byrådet – dette var FrPs hjertebarn). Staten har enn så lenge opprettholdt sin. Men det er nok nå. HRS får klare seg på private bidrag. Og det samme gjelder for øvrig organisasjonens motstykke – Antirasistisk Senter. (Tillegg: Litt mer om mitt prinsipielle syn på statsstøtte til politiske lobbyorganisasjoner her).

Eller kanskje det er på tide å stille til valg. Hege Storhaug høres jo omtrent ut som Donald Trump, og når selv Per Sandberg er blitt ”ansvarlig” og er uenig med henne, er det kanskje er en fremtid der.

Les også Lars Akerhaugs omtale av Storhaugs siste bok.

Tillegg 19. februar: Av den rikholdige kommentarspalten fremkommer det at mange ikke har fått med seg at jeg er kritisk til islam, selv om jeg har skrevet dusinvis av artikler om dette. Noen sentrale her:

Radikal islam: Opphav og uttrykk.

Tusen års stagnasjon

Motgift eller stimulans (om salafismen)

Innvandring, liberalisme og islam (hos HRS).

Vi kan hverken forstå eller bekjempe jihadistisk terror effektivt dersom vi benekter at den har noe med islam å gjøre (Aftenposten).

Ingen respekt for intoleranse (Dagsavisen, gjengitt hos HRS)

Fra forsiden