Nyhet

Ingen prisopplysning ved Oslo nye bomstasjoner

Ved Oslo 53 nye bomstasjoner opplyses det ikke om hva det koster å passere. Nå skal prisopplysningene også fjernes ved de eksisterende bommene.

Flere har reagert på manglende skilting som opplyser hva det koster å passere de 53 nye bomstasjonene som er satt opp i Oslo i løpet av helgen.

Prosjektleder Anne-Grethe Nordahl ved Statens vegvesen, som er ansvarlig for skilting ved bomstasjonene, bekrefter overfor Minerva at det ikke er satt opp skilting med prisopplysninger ved de nye bomstasjonene.

Hun opplyser dessuten om at skilter med prisopplysninger for bompassering nå fjernes fortløpende ved alle bomstasjoner i Oslo, også der det tidligere har vært prisskilting.

Med hjemmel i Vegdirektoratet viser hun til at det ikke foreligger noen plikt til å oppgi priser for bompassering ved bomstasjonene, så lenge de gjøres tilgjengelig på andre måter.

Hun viser videre til at det ved alle bomstasjoner er skiltet til nettadressen til det norske systemet for innkreving av bompenger som eies av Statens vegvesen, Autopass, der prisopplysningene er lagt ut.

Nordahl begrunner overfor Minerva dette med trafikksikkerhetshensyn.

– Med alle de ulike prisene ville tavlen ville blitt for stor til at det er forsvarlig ut ifra hensyn til trafikksikkerheten. Gatebildet i Oslo er i utgangspunktet såpass trangt at det ikke hadde latt seg gjennomføre.

Forbrukerrådet: – Vi følger med

Ifølge juridisk seniorrådgiver Thomas Iversen ved Forbrukerrådet, kjenner de til problemstillingen, også med at allerede eksisterende prisskilting er iferd med å tas ned.

Iversen opplyser overfor Minerva at Forbrukerrådet kun har sett overflatisk på dette. Men henvisning til at Statens vegvesen har foretatt en juridisk vurdering av lovligheten av fjerningen av skiltene, opplyser han om at Forbrukerrådet derfor vurderer praksisen til å være lovlig og at de ikke kommer til å overprøve denne vurderingen.

– Det er selvsagt god praksis å opplyse om prisen på en tjeneste og også å gi en bekreftelse på en gjennomført handel. Men vi har foreløpig valgt å stille seg avventende til Fjellinjens praksis og vi er i første omgang opptatt av at prisopplysningen skal være lett tilgjengelig på nett.

Iversen påpeker imidlertid at dette særlig kan være problematisk overfor personer som ikke er teknologisk kyndige, og som dermed ikke klarer å finne frem til prisinformasjonen på nett, og for tilreisende uten lokal kjennskap til betalingssystemet. Det gjør at han foreslår skilting med opplysninger om bombetalingssystemet i Oslo ved bygrensen som en løsning.

– Hvis vi ser at vi får mange henvendelser fra publikum vil vi imidlertid se nærmere på praksis.

Anne-Grethe Nordahl ved Statens vegvesen på sin side viser til at personer som ikke er nettkyndige eller har tilgang til internett, også har anledning til å få prisinformasjon fra Fjellinjen over telefon.

Hun sier videre at Statens vegvesen ikke vil vurdere å sette opp skilting med prisopplysninger ved by eller fylkesgrensen, også her med begrunnelse i at takstsystemet er såpass omfattende at skiltene ville blitt for store, og at det ikke er forsvarlig ut ifra trafikksikkerhetshensyn.

FNB Oslo reagerer

Cecilie Lyngby, som er 2. kandidat for Folkeaksjonen Nei til mer bompenger (FNB) i Oslo, og som stiller med egen liste ved høstens lokalvalg, reagerer imidlertid på den manglende prisskiltingen.

– FNB ønsker i utgangspunktet alle bommer vekk, da vil man heller ikke få slike utfordringer.

Selv om hun har forståelse for at det kan bli mye informasjon på skiltene, mener hun at det enkelt kunne vært løst, for eksempel ved å ta i bruk digitale skilter der prisene oppdateres i henhold til gjeldende tariffer på det gitte tidspunkt i henhold til rushtidsavgiften.

Lyngby forteller at hun også har fått tilbakemeldinger om at prissystemet i seg selv er altfor komplisert:

– Mange sliter med å skjønne det. Det burde vært et tydeligere system som flere klarer å orientere seg i. Alle forbrukere har rett til å få vite hva ting koster. Det er nettopp denne utydeligheten og mangelen på informasjon som folk er lei av, og som gjør at mange er så sinte.

-Tror du at det er en bevisst taktikk for å stagge kritikk mot bompengeinnkrevingen?

– Personlig tror jeg det.

Bli abonnent

Da får du tilgang til alle artikler. Det tar under ett minutt.

Prøv i en måned for 1,-
Allerede abonnent? Logg inn

Fra forsiden