Leder

Ingen skam å snu

Bent Høie overhører fagkunnskapen når han nekter Haukeland Universitetssykehus å forsøke heroinutdeling. Men det er aldri for sent å snu.

Bent Høie overhører fagkunnskapen når han nekter Haukeland Universitetssykehus å forsøke heroinutdeling. Men det er aldri for sent å snu.

Like før jul søkte Haukeland Universitetssykehus om å få dele ut gratis heroin til tunge heroinmisbrukere. Bent Høie svarte med å si at de kunne spart seg søknaden.

De aller fleste av oss som i dag tar til orde for endringer i narkotikapolitikken, har på et tidspunkt i livet vært motstandere av alle former for legalisering. Det gjelder også avdelingsdirektøren for rusmedisin ved Haukeland, Ola Jøsendal. Han forklarer at han har endret syn på heroinutdeling til opiatavhengige etter å ha sett erfaringene fra Danmark, som ble oppsummert slik i en evalueringsrapport fra august 2013 fra den danske Sundhetsstyrelsen: ”Alt i alt må det konkluderes, at ordningen har været en success.” Han siterer også en oppsummeringsartikkel i British Journal of Psychiatry fra september ifjor, som viser at heroinutdeling er mer kostnadseffektivt enn andre behandlingsformer.

For Jøsendal har dette bidratt til et endret standpunkt – han mente tidligere blant annet at heroinassistert behandling var for dyrt, selv om tanken bak var god. Jøsendals endrede syn må ønskes velkommen, selv om det må sies at det kunne kommet før: Jan Arild Snoen gjennomgikk forskningen på feltet for Minerva allerede i 2008, som fant både bedre resultater for heroinassistert behandling sammenlignet med alternativene og samfunnsøkonomisk lønnsomhet. Men det er rett at forskningen er blitt sikrere over tid, etter hvert som vi har fått flere erfaringer og flere og bedre forskningsrapporter.

Oppsummeringsrapporten fra det norske Kunnskapssenteret for et par år siden, som har vært svært forsiktig i sin vurdering av utenlandsk materiale, mente rett nok ikke med at dette heroinassistert behandling burde innføres overalt, men konkluderte med at ”we need research in Norway to answer the question of effectiveness for a Norwegian context”. Siden den gang har det altså kommet vesentlig mer forskning. I alle tilfeller er ”research in Norway” ikke mulig uten nettopp den type forsøk som Haukeland altså ønsker.

La meg legge til at det finnes en rekke andre argumenter for heroinutdeling. Rapportene ser i hovedsak på konsekvenser for brukerne, og i noen grad på samfunnsøkonomisk lønnsomhet i behandlingen. Men heroinutdeling bidrar høyst sannsynlig også til lavere nyrekruttering og til mindre kriminalitet både hjemme og i utlandet, noe Minerva har skrevet om flere ganger tidligere.

Absurd nok bruker Høie nettopp Kunnskapssenteret som sannhetsvitne for sitt syn, når han sier følgende: ”Vi har andre tilbud for [de tyngste brukerne]. Kunnskapssenteret har laget en oppsummering som tilsier at dette ikke er et tilbud som vil hjelpe den gruppen.” Men senterets konklusjon er altså at vi bør ha forskning i Norge. Tre andre forhold må nevnes: For det første vil Haukeland sykehus formodentlig innrette tilbudet mot pasienter som kan ha best nytte av det, også om det skulle være slik at noen av de aller tyngste brukerne ikke har nytte av det. For det andre kom en rapport i 2012 – etter at Kunnskapssenteret avla sin – fra EUs narkotikabyrå EMCDDA, og som Høie må være kjent med, som viste at man nå har lykkes i bedre å behandle nettopp de brukerne som er vanskeligst å behandle. Til sist: Påstanden om at vi har andre tilbud til denne gruppen, kan ikke sies å være noen stor trøst, når Bergen de senere årene har ligget på Europa-toppen i overdosedødsfall.

Det fremstår som ganske spesielt underlig at Høie, uten å ha behandlet søknaden fra Haukeland, velger å overprøve sykehusets faglige skjønn, se bort i fra helt sentrale punkter i rapporten fra Kunnskapssenteret, samt erfaringene fra Danmark og viktig ny forskning som har kommet de siste årene.

Jeg er ikke tvil om at det politiske klimaet for å bruke heroin i behandling av opiatavhengige, kommer til å endre seg. Høie kan påvirke hvor lang tid det tar, men det skjer, enten han vil det eller ikke. Forskere er blitt mindre redde for å stå frem med sine meninger, som tidligere var politisk tabuiserte, og ofte ble fulgt opp med anklgen om ”å gi opp mennesker”. Både Venstre og Sosialistisk Venstreparti støtter nå heroinutdeling. De gjør også de to viktigste borgerlige avisene i landet – Aftenposten i fjor og Bergens Tidende i går. Flere og flere leger vil ta til orde for dette. Jeg håper Haukeland sykehus ikke gir seg uten kamp.

Alle kjenner den åttende fjellvettregelen: Det er ingen skam å snu. Det gjelder også for Bent Høie i narkotikapolitikken. Minerva vil  gratulere, ikke hovere, om helseministeren i likhet med Jøsendal kommer til at nyere og bedre forskning viser at det er rett å revidere gamle standpunkter.

Men vi vil minne om den mindre kjente, men like viktige delen av denne fjellvettregelen: Vend i tide.

 

Alle artikler på Minervanett er gratis. Men arbeidet som ligger bak, er ikke gratis, og Minervanett er avhengig av større og mindre bidragsytere.

Hvis du setter pris på å ha Minerva som en stemme i den offentlige debatten, vil vi oppfordre deg til å gi et lite bidrag.

Støtt oss med 100,- ved å sende ”MINERVA” til 2300 eller følg denne lenken for å donere et valgfritt beløp via Paypal.

Takk for din støtte!

Bli abonnent

Da får du tilgang til alle artikler. Det tar under ett minutt.

Prøv i en måned for 1,-
Allerede abonnent? Logg inn

Fra forsiden