Minerva

Innlevering er blitzkrieg og enkel addisjon har blitt for vanskelig

Tyske soldater rykker frem ved siden av utbombet norsk bebyggelse den 9 april 1940. Hendelsen kan sammenliknes med en innleveringsoppgave i skolen.

Bilde: Bundesarchiv Bild 183-H26353, Norwegen, Kampf um ein brennendes Dorf

Sutringen blant unge når stadig nye høyder

Aftenpostens ungdomsspalte Si;D gir interessante innblikk i hva som rører seg av holdninger hos den fremvoksende generasjonen. I løpet av den siste uken er det produsert flere innlegg om hvor skrekkelig det er å være elev ved norsk videregående skole.

Et innlegg innledes med at «videregående er som å bli utsatt for blitzkrieg og fallende bomber, tre år i strekk», før skribenten tar metaforen helt ut og omtaler innleveringer som et bomberegn mot hjernen:

«Noe må gjøres, tidsfristene er for mange, og presset vi legger på oss selv, blir av den grunn for stort. Vi rekker ikke å rydde opp ruinene i hjernen før et nytt angrep kommer. Litt etter litt utslettes alt», skriver hun videre.

I et annet innlegg går en annen skribent til angrep på vanskelighetsnivået i matematikkundervisningen. Hun er redd for at å måtte beregne «relative og kumulative frekvenser skal knuse sykepleierdrømmen» før hun skriver videre at det eneste kravet rimelige kunnskapskravet man kan ha til sykepleiere er at de kan «regne ut medisindoser og gjøre enkle regnestykker».

Hva innebærer det så å beregne kumulative og relative frekvenser? Relative frekvenser handler om hvor stor en hendelse i en serie er i forhold til en annen og kumulative frekvenser er summen av alle hendelsene.

Rent praktisk betyr dette at dersom du gir en pasient en to forskjellige medisiner med en dose av medisin A hver dag i fem dager og to doser av medisin B hver dag i fem dager vil den vil den relative frekvensen for medisin A være 33 prosent (5/15=0,33) og den samlede kumulative frekvensen for medisin A ved behandlingens slutt være 5 (1+1+1+1+1=5)

Denne matematikken er ikke helt fjern fra hva man kan beskrive som relevant for en sykepleier å beherske, i det minste om du har et ønske om at pasienten skal overleve doseringen.

Bli abonnent

Da får du tilgang til alle artikler. Det tar under ett minutt.

Prøv i en måned for 1,-
Allerede abonnent? Logg inn

Fra forsiden