NYHET

Leder for Moderaterna Ulf Kristersson.
Leder for Moderaterna Ulf Kristersson.

Vil tilbakekalle 870 000 identitetsnummer

Siden år 2000 er det opprettet 870 000 ID-nummer for utenlandske statsborgere i Sverige. Moderaterna mener det er umulig å fastslå omfanget av trygdesvindelen som foregår med disse.

Publisert Sist oppdatert

Til behandling i den svenske riksdagen har Moderaterna, som er Høyres søsterparti i Sverige, fremmet forslag om å tilbakekalle samtlige såkalte samordningsnummer i landet.

Samordningsnummer er et slags midlertidig personnummer som det svenske Skatteverket utsteder til personer som ikke er folkeregistrerte i landet, men som har kontakt med landets myndigheter.

Det kan gjelde for utenlandske personer som arbeider midlertidig i landet, eksempelvis i påvente av vedtak om politisk asyl, eller som pendler fra et naboland og behøver å kunne betale skatt i Sverige og for dermed å bli berettiget til sykepenger.

Samordningsnummer tildeles av skattekontoret på begjæring av høyskoler og visse myndigheter som Skatteverket, Rikspolisstyrelsen, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen.

Over 870 000 slike samordningsnummer har blitt utstedt siden systemet ble innført i år 2000.

Umulig å fastslå omfanget av svindelen

Moderaterna begrunner forslaget om å trekke tilbake alle slike nummer med, at slike midlertidige personnummer også har blitt utstedt til personer uten en bekreftet identitet.

- Det gjør at mennesker kan ha flere identiteter samtidig og å gjøre krav på mer bidrag enn de har rett på. Hvor mange skattekroner som feilaktig utbetales på grunn av dette er det ingen som vet.

Også Kristdemokraterna krever en lignende lovendring.

Ifølge SVT ligger et forslag om at det nåværende systemet med samordningsnummer skrapes, allerede ligger til behandling, og det skal behandles i Skattekommiteen i midten av januar.

Allerede under kraftig kritikk

Til tross for at det ble innført skjerpede rutiner for identifisering i 2017, viste en undersøkelse gjort av Skatteverket fra samme år at rundt 45 prosent av numrene som allerede har blitt utstedt ikke har blitt knyttet til en bekreftet identitet. Undersøkelsen viste videre at 75 prosent av de som kom fra land utenfor EU manglet arbeidstillatelse i Sverige.

En rekke avsløringer i svensk presse den seneste tiden har videre funnet at systemet har lagt grunnlag for at et omfattende misbruk har kunnet vokse frem;

Blant annet SVT har dokumentert hvordan hundrevis av slike samordningsnummer er registrert på samme adresse i Sverige. Dette knytter nyhetskanalen til fremveksten av en svartebørs der utenlandske statsborgere kan kjøpe alt fra falske identiteter til adresser i Sverige.

En Kalla fakta-dokumentar vist på Svensk TV4 viser hvordan systemet legger til rette for at svenske arbeidsgivere utnytter utenlandske statsborgere til å jobbe for seg under slavelignende forhold.

Politiet bekrefter

Også etterretningssjef i Sveriges Politi, Linda H Staaf, har gått ut og bekreftet at systemet har latt et skyggesamfunn, der mange utnyttes av arbeidsgivere og tvinges inn i kriminalitet, få vokse frem i landet.

Hun mener dessuten at dette i tillegg har gjort at mange har kommet til Sverige med hensikt om å begå lovbrudd.

Politisjefen knytter dette særlig til problemet med at slike samordningsnummer benyttes til å registrere biler som benyttes av kriminelle bander som opererer i landet. Ifølge Staaf skal det være 36 000 kjøretøy i Sverige som er registrert på slike samordningsnummer.

Siden slike kjøretøy kan være knyttet til fiktive personer med pro forma adresser lar de seg heller ikke oppspore av politiet, advarer hun om.

I motsetning til Sverige, der det frem til 2017 ikke har blitt stilt krav om at personer må fremvise ID for å få utstedt samordningsnummer, er dette et krav for at utenlandske statsborgere skal få utstedt et identitetsnummer i Norge.

Selv om også Finansminister Magdalena Andersson (S) mener det er problemer knyttet til det eksisterende systemet, har hun tidligere uttalt at det finnes store misforståelser knyttet til bruken av slike samordningsnummer. Hun viser til at myndighetene har behov for å kunne identifisere personer som ikke er bosatte i landet for å kunne fatte riktige beslutninger, eller for å kunne identifisere kriminelle.