Fra papirutgaven

Innvandring reduserer viljen til omfordeling

Arbeiderpartiet må trolig velge mellom mer omfordeling eller mer liberal innvandringspolitikk.

Bilde: Arbeiderpartiet / Sandra Skillingsås / Flickr [CC BY-ND 2.0]

Ny forskning: Venstreorienterte partier som kombinerer krav om mer omfordeling med en liberal innvandringspolitikk, vil ha problemer med å tiltrekke seg velgere fra sentrum.

Det er vel etablert i samfunnsforskningen at sjenerøsiteten, både privat og offentlig, er større dersom mottageren tilhører samme gruppe, som kan defineres for eksempel på basis av etnisitet, religion, rase eller kultur.

Tre økonomer med den velkjente Harvard-professoren Alberto Alesina i spissen har undersøkt sammenhengen mellom andelen innvandrere i 140 regioner i 16 land, deriblant Norge, i 2000 og 2010 og oppslutningen om offentlig omfordeling, slik det fremkommer i European Social Survey 2002-16. Studien fanger altså ikke opp senere økning i innvandringen, som i mange land var særlig sterk i 2015 og 2016.

Analysen viser at etter kontroller for en rekke andre forhold er det en betydelig og meget robust sammenheng mellom høy andel innvandrere og lavere oppslutning om omfordeling.

Sammenhengen er sterkere i mer sjenerøse velferdsstater, som Norden og Frankrike. Forskerne skriver at det kan være fordi befolkningen i slike land føler at det er nettopp disse velferdsordningene som virker som en magnet på innvandrere. Sammenhengen er svært liten blant dem som plasserer seg til venstre politisk.

Det vil heller ikke overraske noen at sammenhengen er sterkest ved innvandring fra ikke-europeiske land, der avstanden til egen gruppe oppleves større. Særlig kraftig er utslaget for innvandring fra Midtøsten, som gir en tre ganger større økning i negative holdninger til omfordeling enn innvandring fra andre steder.

Motstanden mot omfordeling er betydelig mindre dersom innvandrerne har høy utdannelse. Det kan forklares både med en antagelse om at disse i mindre grad vil være mottagere av overføringer, og ved at de oppfattes som mer assimilerte og kulturelt nærmere den opprinnelige befolkningen.

Forskerne skriver at en politisk implikasjon av dette er at venstreorienterte partier som kombinerer krav om mer omfordeling med en liberal innvandringspolitikk, vil ha problemer med å tiltrekke seg velgere fra sentrum, selv om de holder på sine kjernevelgere på venstresiden.

Alberto Alesina, Elie Murard & Hillel Rapoport: “Immigration and attitudes to redistribution in Europe”. Discussion paper nr. 12130, februar 2019. IZA – Institute of Labour Economics, Bonn.

Artikkelen er hentet fra Minervas papirutgave 2/2019.

Bli abonnent

Da får du tilgang til alle artikler. Det tar under ett minutt.

Prøv i en måned for 1,-
Allerede abonnent? Logg inn

Fra forsiden