Insentiver reduserer fraværet

Sykelønna burde reduseres til kanskje 70 prosent av inntekten. Dette er noe høyere enn det inntektsnivået vi i dag mener er akseptabelt for varig uføre og for arbeidsledige.

Publisert   Sist oppdatert

Sykelønna burde reduseres til kanskje 70 prosent av inntekten. Dette er noe høyere enn det inntektsnivået vi i dag mener er akseptabelt for varig uføre og for arbeidsledige.

Siden 1980 har vår gjennomsnittlige levealder økt med seks år for menn og nesten fire år for kvinner. Samtidig har andelen som mottar helserelaterte trygdeytelser økt fra ca. 12 til 23 prosent. For meg er dette et paradoks. Dessverre er det sånn at vår kunnskap om sykefravær og trygd er noe begrenset før 1993 fordi vi ikke har tilgang til individdata. Siden 1993 har vi derimot ganske god oversikt over utviklingen. Spesielt tre forhold mener jeg er viktig å merke seg: