Kommentar

Islams grep svekkes noe

Religionen mister oppslutning i arabiske land, særlig blant ungdom, men er fremdeles dominerende.

Araberne blir mer sekulære, men det er fremdeles langt frem. Nesten en av fem unge er nå uten religion, ifølge ferskt Arab Barometer.

BBC har i dag offentliggjort resultater fra Arab Barometer, tatt opp på vegne av BBC News Arabic, der mer enn 25.000 respondenter i ti land pluss de palestinske territoriene har svart høsten 2018 og våren 2019. Arab Barometer er en forskningsgruppe basert på Princeton University.

Sekulære krefter har hatt trange kår i disse landene i lang tid, men i etterdønningene av den arabiske våren og stadig mer brutale jihadisiske terrorgrupper har andelen som sier at de ikke er religiøse økt betydelig, riktignok fra et lavt utgangspunkt. Samlet for de elleve områdene har andelen økt fra 8 prosent i 2013 til 13 prosent nå, og den er 18 prosent blant dem under 30 år.

Nord-Afrika leder an

Tunisia har lenge vært det mest sekulære av de arabiske landene, og selv om den arabiske våren i første omgang brakte et moderat islamistisk parti til makten, er dette forsterket i etterkant. Andelen har økt fra under 20 til mer enn 30 prosent. Libya følger nærmest på listen, der andelen er mer enn doblet til nærmere 30 prosent. Også i de andre nord-afrikanske landene Marokko, Algerie og Egypt er økningen stor. I Sudan, Palestina, Jordan og Irak er det mindre endringer, i likhet med delvis kristne Libanon. Yemen er det eneste landet som har gått i motsatt retning, der andelen er omtrent halvert fra godt over 10 prosent.

Denne utviklingen stemmer godt med funn fra tidligere utgaver av Arab Barometer. The Economist noterte seg sekulariseringen i en artikkel høsten 2017. I Egypt falt støtten til å innføre sharia-lovgivning fra 84 prosent i 2011 til 34 prosent i 2016. Andelen som ber daglig falt i alle aldersgrupper, og særlig kraftig blant dem mellom 18 og 24 år, der den i 2016 lå under 40 prosent i Egypt.

I Tunisia har det gått litt frem og tilbake. Ungdommen var allerede svært sekulær før den arabiske våren i 2011. Bare 10 prosent av dem mellom 18 og 29 kalte seg religiøse den gang, mens 58 prosent betegnet seg som «moderat» religiøse. Andelen religiøse økte betydelig da islamistene kom til makten og var i 2013 mer enn doblet til 23 prosent.

Konsulentselskapet ASDA’A BCW publiserer hvert år sin Arab Youth Survey, som omfatter dem mellom 18 og 24 år i 14 land samt de palestinske områdene. To av tre av de som svarte var i år enige i at religion spiller en for stor rolle i regionen, mot 50 prosent i 2015 og 60 prosent i fjor. Halvparten mener at religiøse verdier holder området tilbake.

Homofili og æresdrap

Siden vi nettopp har avsluttet Pride-markeringene, og jeg skrev om norske muslimers holdninger til homofili på lørdag, er det også verdt å ta med seg et mindre oppmuntrende funn i Arab Barometer. Andelen som anser homoseksualitet som akseptabelt varierer mellom 5 og 26 prosent, høyest i Algerie og Marokko. Mest overraskende er det kanskje at andelen i Libanon, som ofte anses som mer liberalt, bare er 6 prosent. BBC sammenligner andelen med dem som synes såkalte æresdrap er akseptabelt. I alle land bortsett fra Sudan er det noen flere som aksepterer æresdrap enn homoseksualitet.

Det merkelige er at andelene følger hverandre. Der flere aksepterer homofili, er det også flere som aksepterer æresdrap. BBC gjør ikke forsøk på å forklare dette, og jeg har også problemer med å se hvorfor det ene skulle følge det andre – snarere ville jeg trodd at det var tvert imot.

Bli abonnent

Da får du tilgang til alle artikler. Det tar under ett minutt.

Prøv i en måned for 1,-
Allerede abonnent? Logg inn

Fra forsiden