Nyhet

Israel-vennlig regjeringsplattform

I den nye regjeringsplattformen har Høyre, Frp, KrF og Venstre blitt enige om å føre en mer Israel-vennlig politikk enn tidligere. Stortingsrepresentant Hans Fredrik Grøvan (KrF) er leder av Israels venner på Stortinget.

Bilde: Mona Høvset

Den nye regjeringen ønsker økt samhandling med Israel.

I den nye regjeringsplattformen som Høyre, Frp, KrF og Venstre vedtok torsdag kveld har partiene blitt enige om å føre en mer Israel-vennlig politikk enn tidligere.

I Jeløya-plattformen, som ble vedtatt i januar fjor da Venstre trådte inn i regjering med Høyre og Frp, forpliktet regjeringen seg til å:

Legge til grunn en balansert holdning til Midtøsten-konflikten, aktivt støtte målet om Israel og Palestina som to stater innenfor sikre og internasjonalt anerkjente grenser, og støtte opp under demokratisk utvikling i Midtøsten.

KrF anses sammen med Frp for å være de mest Israel-vennlige partiene på Stortinget.

Når det ble kjent at samtlige borgerlige partier i går kveld godkjente den nye plattformen, har KrFs inntreden i regjeringen satt spor på regjeringens Midtøsten-politikk.

I den nye borgerlige regjeringens plattform har formuleringen fra Jeløya-plattformen blitt utvidet med følgende punkter, der regjeringen forplikter seg til også å:

Legge til rette for styrket forsknings- og utviklingssamarbeid, handel, turisme og kulturutveksling med Israel. Regjeringen anser ikke boikott av Israel som et bidrag til dialog, forståelse og en fredelig utvikling i Midtøsten.

Og:

Markere en tydelig kritisk linje overfor alle former for antisemittisme og aktivt motarbeide økonomiske bidrag til terrorisme, inkludert fangelønn.

Blåkopi fra Krf

Det er særlig i spørsmålet om økt samhandling med Israel at Krf har hatt størst innflytelse på den nye regjeringsplattformen. Avsnittet som omtaler dette er nærmest en blåkopi fra KrFs partiprogram, som sier at:

KrF vil at Norge styrker forsknings- og utviklingsarbeid, handel, turisme og kulturutveksling med Israel.

KrF har dessuten i en årrekke i Stortinget stått i front for å forsøke å stanse praksisen der norsk bistand går til pengeutbetalinger til terrordømte palestinere i israelsk fengsler.

Saken har tidligere blitt tatt opp med palestinerne av Solberg-regjeringen, både da Børge Brende var utenriksminister og sist av Ine Eriksen Søreide i august i år. Palestinas statsminister Rami Hamdallah nektet imidlertid da å endre dagens praksis med pengestøtte til palestinere i israelske fengsler.

At dette punktet nå spesifikt omtales i den nye regjeringsplattformen kan også trolig tilskrives KrF.

Israels ambassadør fornøyd

I et intervju til Minerva sa Israels ambassadør til Oslo, Alon Roth, sist høst at han i løpet av sin tid i Norge ønsker å fortsette arbeidet for å utvide de økonomiske forbindelsene mellom Norge og Israel. Han uttrykte også entusiasme over norsk bistand og fremhevet potensialet for et norsk-israelsk samarbeid innen bistand og utvikling.

På spørsmål fra Minerva om hvordan han se på innholdet i den nye regjeringsplattformen, svarer han følgende:

Israel welcomes the strong commitment to the relationship between our two countries. The increased focus on cooperation on R&D, trade, tourism and cultural exchange will contribute to bringing more Norwegians and Israelis together building trust and friendships to the benefit of both countries. When there is a deep level of trust and understanding, it also positively effects talks and discussions about the tougher issues.

With this new platform, Norway sends a clear signal  that terror, incitement and glorification of violence is not to be accepted. It also shows  awareness of the fact that anti-semitism still exists and not least the contemporary morphing of antisemitism as hatred and racism towards the Jewish state.

I look forward to further build upon and strengthen the dialogue, cooperation and relationship with the Norway and its people.

KrF svarer

På spørsmål fra Minerva om hvordan KrF i regjering ønsker å arbeide for økt forsknings- og utviklingsarbeid, handel, turisme og kulturutveksling med Israel, er dette svaret fra stortingsrepresentant for KrF Hans Fredrik Grøvan:    

– KrF og regjeringen vil blant annet intensivere oppfølgingen av intensjonsavtalen for forsknings- og næringssamarbeid som ble inngått for noen år siden med Israel. Regjeringen er allerede i gang med dette, men er fortsatt i en startfase. Her ligger det mange spennende muligheter. Dette punktet i regjeringserklæringen gir også et viktig signal til blant annet forskningsmiljø, som i noen tilfeller har nølt med å samarbeide med israelske miljøer i og med gjentatte krav om boikott fra politisk hold.

– Hvordan vil KrF arbeide for å forsikre seg om at regjeringens målsettingen om «aktivt å motarbeide økonomiske bidrag til terrorisme, inkludert fangelønn» skal etterleves?

– Regjeringen gjør allerede mye bra arbeid her. For eksempel ble støtten til et kvinnesenter som skulle oppkalles etter en «martyr»  stanset. Det er naturlig at regjeringen ser på hvordan man kan utøve et sterkere press mot utbetalinger til fangelønn, og aller helst i samarbeid med andre likesinnede giverland. Regjeringen vil selvfølgelig fortsette å protestere mot fangelønn-praksisen i dialogen med palestinske myndigheter, og sikre at norske midler ikke går til annet enn de programmene og formålene man er enige om. Det er viktig å understreke at fortsatt bistand til de palestinske områdene er viktig og nødvendig , og noe både KrF og regjeringen støtter.

Fra forsiden