Politikk

Ja til færre flyktninger

Flyktningebølgen i 2015 skapte først sympati, men det gikk ikke lenge for svenskene igjen med stort flertall ønsket færre flyktninger.

Bilde: Pixabay

Skepsisen til å ta imot flere flyktninger økte kraftig i Sverige i 2016. Og den holdt seg like høy i 2017, i motsetning til i Norge.

For et par uker siden skrev jeg om to undersøkelser, fra Norsk Monitor og SSB, som viser stadig mer liberale holdninger til innvandring og innvandrere i Norge. I 2016, i kjølvannet av flyktningebølgen, ble holdningene mer negative, men i fjor var vi tilbake omkring 2015-tallene igjen.

Sverige har en undersøkelse som ligner på Norsk Monitor, nemlig SOM-undersøkningen ved Gøteborg-universitetet. Hver høst spørres omkring 3400 svensker om en rekke samfunnsspørsmål, og vi har data tilbake til 1990 i de fleste spørsmålene. Deler av resultatene fra høsten 2017 ble lagt frem på tirsdag, bl.a. holdningen til å ta imot færre flyktninger.

Som vi ser av figuren var det stadig færre som ville ta imot færre flyktninger frem til 2015, men disse var fremdeles i betydelig flertall. Dette må ses på bakgrunn av at Sverige har ligget i toppen på dette området i Europa, sett i forhold til sitt folketall.

I starten av den store flyktningbølgen i 2015 var det rekordmange som var positive til å ta imot flere, noe som også var tilfellet i Norge. Men da bølgen faktisk slo inn over Sverige og Norge med full kraft i den høsten, snudde opinionen. Som vi ser økte andelen som ville ta imot færre flyktninger kraftig i 2016, tilbake til nivået fra tidlig på 2000-tallet.

I fjor holdt motstanden seg høy, i motsetning til i Norge. Men andelen i SOM-undersøkelsen som mener at innvandring og integrasjon er et viktig spørsmål, har falt noe tilbake fra en topp på 53 prosent i 2015 til 43 prosent i fjor. Dette er likevel langt høyere enn det normale nivået på 10-20 prosent.

Andelen som er bekymret for et økt antall flyktninger har variert mellom 20 og 30 prosent, men skjøt i 2016 opp til 37 prosent. Det samme gjelder en motsatt bekymring, nemlig for økt fremmedfiendtlighet, som økte til 45 prosent i 2016. Tallene for 2017 er ikke offentliggjort enda.

Forrige lørdag skrev jeg om et fersk Eurobarometer, der svenskene utmerket seg med ligge på topp i å mene at integrasjonen av innvandrere ikke fungerer, samtidig som de også var på topp når det gjaldt å mene at innvandrere har hatt en positiv innvirkning på samfunnet, og å se innvandringen fra utenfra EU mer som en mulighet enn et problem.

Når et klart flertall mener at Sverige bør ta imot færre flyktninger, er det naturlig å se det i lys av at så mange mener at integreringen ikke fungerer bra nok.

Bli abonnent

Da får du tilgang til alle artikler. Det tar under ett minutt.

Prøv i en måned for 1,-
Allerede abonnent? Logg inn

Fra forsiden